Jan-Henk Welink

Jan-Henk Welink is secretaris en initiator van het Kennisplatform Duurzaam Grondstoffenbeheer vanuit de Technische Universiteit Delft. Hij verzorgt het netwerk van onderzoekers binnen universiteiten en hogescholen voor vraagstukken op het gebied van grondstoffenbeheer en leidt onderzoeksprojecten op dat vakgebied. Welink houdt zich onder andere bezig met circulaire economie, mijnbouw, recycling, design for recycling en nieuwe businessmodellen om een langere levensduur van producten mogelijk te maken. De columns voor binnenlandsbestuur.nl schrijft hij op persoonlijke titel. Jan-Henk Welink is te bereiken via: e-mail: j.h.welink@tudelft.nl website: http://www.duurzaamgrondstoffenbeheer.nl/ en via LinkedIn http://www.linkedin.com/pub/jan-henk-welink/9/188/aba    
 • ruimte en milieu / Column

  Meer halen uit de AVV voor afvalstromen

  Hoewel de inzameling van matrassen organisatorisch en financieel in de AVV wordt geregeld, is er nog nauwelijks aandacht besteed aan de recycling van het product zelf. Het woordje eco-design wordt maar één keer genoemd

  04 januari 2022
  Meer halen uit de AVV voor afvalstromen
 • ruimte en milieu / Column

  Die ja-sticker wordt een hit

  In Amsterdam daalde de hoeveelheid reclamedrukwerk met de ja-sticker van 49 procent naar 19 procent en in Utrecht van 48 procent naar 11 procent.

  22 oktober 2021
  Die ja-sticker wordt een hit
 • ruimte en milieu / Column

  Upcycling van afval: verrassende lessen

  Bij het vragen naar de hoeveelheden reststromen (‘afval’) werden de rekeningen erbij gehaald. Wat blijkt is dat vrij veel rekeningen erg vaag zijn in de omschrijving en dat sommige niet klopten. Eerste les: kijk goed uw rekeningen na en stel er vragen over bij uw afvalinzamelaar…. We leerden zo ook over de prijzen voor bedrijfsafval; die verschillen behoorlijk, tot wel 300 procent!

  30 augustus 2021
  Upcycling van afval: verrassende lessen
 • ruimte en milieu / Column

  Knellende vragen over verpakkingen

  Een gebruikte yoghurtverpakking kan toch snel meer dan haar eigen gewicht aan kleefresten hebben. De signalen die momenteel worden opgevangen is dat er dan sneller dan voorheen partijen PMD worden afgekeurd. Het lijkt dat de afspraken die zijn gemaakt in de praktijk niet altijd even goed helpen het doel te bereiken: meer recycling.

  04 juni 2021
  Knellende vragen over verpakkingen
 • ruimte en milieu / Column

  Hoe groen is afvalverbranding?

  De afvalverbrandingsinstallatie (AVI) levert ook warmte en dus deels groene warmte. De energie-inhoud van het afval komt voor ongeveer de helft voor rekening van biomassa, dus de helft van de elektriciteit en warmte uit een AVI is groen. Zo kun je het bekijken, maar zo simpel is het niet.

  29 april 2021
  Hoe groen is afvalverbranding?
 • ruimte en milieu / Column

  Afval van de bovenste plank

  Onlangs is het Nationaal Platform Plastics Recycling opgericht, met als doel de versnelling van innovatie en publiek-private samenwerking op het gebied van plastics recycling. Men kijkt dan naar de sleuteltechnologie voor het aanpakken van plastic afval.

  05 maart 2021
  Afval van de bovenste plank
 • ruimte en milieu / Column

  Op naar 100 procent recyclebaar afval

  Het inzameling van recyclebaar afval loopt op zich goed. Bij glas, oud papier en karton wordt 86 procent ingezameld. Hout ligt ook op de goede richting met 77 procent en bij kunststoffen (52 procent) scoren we eveneens boven het Europese gemiddelde. Mooie getallen, maar als we echt 100 procent circulair willen worden, zullen die getallen toch hoger moeten.

  22 februari 2021
  Op naar 100 procent recyclebaar afval
 • ruimte en milieu / Column

  Goede voornemens tegen tunnelvisie op afvalbeleid

  In een uitzending van het NOS journaal (NOS website 16 december 2020), stelde men dat “Doorgeschoten overheidsbeleid leidt tot vervuiling in plastic afval”. Door het moeilijke maken van het weggooien van restafval zou het verleidelijk zijn om het restafval in de plastic zak te gooien, stelde het Afvalfonds, dat namens de producenten verantwoordelijk is voor recycling. En met te veel restafval in de plastic of PMD zak, wordt het afgekeurd en verwijdt de zak in de verbrandingsoven.

  05 januari 2021
  Goede voornemens tegen tunnelvisie op afvalbeleid
 • ruimte en milieu / Column

  Inzichtrijk rondje snuffelen naar kernenergie

  Naar aanleiding van het ENCO-rapport schreef minister Wiebes in september de aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer dat 'kernenergie één van de kosteneffectieve opties is' na 2030. Dit vond ik een interessante opmerking waar ik eens meer tijd aan wilde besteden.

  15 oktober 2020
  Inzichtrijk rondje snuffelen naar kernenergie
 • ruimte en milieu / Column

  Afvalscheiding bij hoogbouw - het kan

  Afgelopen mei verscheen het rapport Verbetering afvalscheiding in de hoogbouw. Meer bronscheiding van gfe in steden door gedragsverandering voor het Uitvoeringsprogramma VANG Huishoudelijk Afval. Het vierjarig onderzoek wat tot het rapport heeft geleid, had tot doel om te kijken welke instrumenten werken en welke niet. Niet om maximaal effect te bereiken.

  30 september 2020
  Afvalscheiding bij hoogbouw - het kan
 • ruimte en milieu / Column

  Afval bestaat wél!

  ‘Afval bestaat niet’, claimen teksten op vuilniswagens, die het vervolgens naar de afvalverbrandingsinstallaties (AVI’s) te brengen. Daar wordt het verbrand, met opwekking van energie, en met de primaire doelstelling om het afval grotendeels te verwijderen.

  15 september 2020
  Afval bestaat wél!
 • ruimte en milieu / Column

  Plastic Pact? Doe mee!

  Veel ‘kunnen’ dus. Dat is ook gelijk de kritiek die er is op het Plastic Pact, na een half jaar terug kijkend. Het is te vrijblijvend. En intussen gaat een oliebedrijf weer een fabriek opzetten om nog meer plastics te maken.

  07 september 2020
  Plastic Pact? Doe mee!
 • ruimte en milieu / Column

  Afvalverbetering in coronatijd

  In deze tijd waarin het coronavirus rondwaart, staat ook bijna alles in het teken van corona. In elke branche is er de invloed van te vinden. Daarbij wordt geopperd om de crisis te benutten om zaken opnieuw en vooral beter op te zetten: never waste a good crisis. Ook voor de afvalsector.

  28 mei 2020
  Afvalverbetering in coronatijd
 • ruimte en milieu / Column

  Recycling? Locatie, locatie, locatie!

  Om mensen iets te laten kopen, is het voor winkeliers belangrijk om alles zo gemakkelijk mogelijk te maken. Bereikbaarheid hoort daar bij. Precies hetzelfde geldt voor succesvolle recycling.

  10 maart 2020
  Recycling? Locatie, locatie, locatie!
 • ruimte en milieu / Column

  Gemeentelijke aandeelhouders AVI’s opgelet!

  Aandeelhouders van afvalverbrandingsinstallaties (AVI’s), zoals gemeenten, moeten in hun taak soms oordelen over investeringsplannen als onderhoud of het opzetten en uitbreiden van warmtenetten.

  07 februari 2020
  Gemeentelijke aandeelhouders AVI’s opgelet!
 • ruimte en milieu / Column

  Let op kleintjes in gemeentelijk afvalbeleid

  Gemeentelijk afvalbeleid is vaak gericht op grootschalige verwerking, hetzij verbranden, hetzij recyclen van afval. Maar vergeet ondertussen de kleintjes niet.

  21 februari 2020
  Let op kleintjes in gemeentelijk afvalbeleid
 • ruimte en milieu / Column

  Minder CO2: focus op afvalverbranding of recycling?

  Het zal lastig worden om dit jaar de doelstelling te halen waaraan Nederland zich heeft gecommitteerd en 14 procent van de energievoorziening duurzaam te krijgen. In september 2019 liet het CBS zien dat in 2018 de energievoorziening 7,4 procent duurzaam was.

  29 oktober 2019
  Minder CO2: focus op afvalverbranding of recycling?
 • ruimte en milieu / Column

  Import van afval, nu en straks

  Door de recente problemen bij de AEB in Amsterdam is het importeren van afval voor de Nederlandse Afval-Verbrandings-Installaties (AVI’s) zeer actueel geworden. Een volledige stop op de import van buitenlands afval zou negatieve gevolgen hebben omdat meerdere AVI’s warmte (willen gaan) leveren aan woningen. Argument daarvoor is dat warmtelevering door een AVI een lagere CO2-impact heeft dan de aardgasgestookte HR-ketels. Ook wordt gesteld dat een stop op import van met name het afval uit het Verenigd Koninkrijk de emissie van broeikasgassen niet zou verminderen maar zelfs laten toenemen omdat het afval anders in het Verenigd Koninkrijk zou worden gestort. Daarbij zou dan naast meer CO2 ook nog eens het sterkere broeikasgas methaan vrijkomen uit rottend afval.

  24 september 2019
  Import van afval, nu en straks
 • ruimte en milieu / Column

  Afval Energiebedrijf zet ons voorlopig klem

  Rond 22 juli waren er problemen bij de afvalverbrandingsinstallatie van het Afval Energiebedrijf (AEB) in Amsterdam. Er waren vier verbrandingslijnen stilgelegd in verband met de veiligheid en er was dringend geld nodig om dat in orde te maken en om het afval tijdelijk ergens anders te verbranden.

  26 juli 2019
  Afval Energiebedrijf zet ons voorlopig klem
 • ruimte en milieu / Column

  Klimaat, afval en een bedrijfsleider

  Op 28 juni werd het Klimaatakkoord door de overheid gepresenteerd. Met vele partijen is gekomen tot een lijst aan maatregelen om een klimaatverandering te beteugelen. Hierbij is ook gedacht aan afval.

  05 juli 2019
  Klimaat, afval en een bedrijfsleider