Geerten Boogaard

Geerten Boogaard is hoogleraar decentrale overheden (Thorbecke leerstoel) aan de Universiteit Leiden.