Boukje Keijzer

Dr. Boukje Keijzer is als adviseur en procesbegeleider al ruim 20 jaar actief in de publieke sector. Sinds 2010 is ze directeur van 7Zebra’s, een creatief adviesnetwerk dat zich richt op het realiseren van nieuwe verhoudingen tussen overheid en samenleving. Van daaruit ontwikkelde ze een methodiek om meer mogelijk maken door de rek in de regels te vinden, culminerend in het boek De regels en de rek dat in 2021 verscheen. Boukje is een veelgevraagd spreker over dit onderwerp en heeft tientallen organisaties geholpen bij het vinden van een betere balans tussen houvast en ruimte. Met de Ontregelbus trok ze twee jaar lang in opdracht van VWS het land in om zorginstellingen te helpen met ontregelen. Van oorsprong is Boukje communicatiewetenschapper en (gepromoveerd) sociaal psycholoog.
 • bestuur en organisatie / Column

  De maat der dingen, dat ben jij

  In haar 25ste en laatste column breekt Boukje Keijzer een lans voor de menselijke maat bij de overheid: een ambtenaar van vlees en bloed.

  25 maart 2024
  De maat der dingen, dat ben jij
 • bestuur en organisatie / Column

  Wat is werkelijk waar?

  Als we onszelf verliezen in de papieren werkelijkheid die we zelf geschapen hebben, verliezen we de realiteit uit het oog.

  23 februari 2024
  Wat is werkelijk waar?
 • bestuur en organisatie / Column

  Eerst massa, dan maatwerk

  Natuurlijk hebben we maatwerk nodig om in te spelen op uitzonderlijke situaties. Maar laten we vooral zorgen dat de basis goed is geregeld.

  29 januari 2024
  Eerst massa, dan maatwerk
 • bestuur en organisatie / Column

  Doe je huiswerk!

  Als iedereen zich goed voorbereidt, ontstaat juist enorm veel ruimte om samen tot nieuwe, betere oplossingen te komen.

  01 december 2023
  Doe je huiswerk!
 • bestuur en organisatie / Column

  Wat als het goed gaat?

  We hebben eindeloos veel regels opgesteld vanuit de angst dat het misgaat. Maar wat als het goed gaat?

  02 november 2023
  Wat als het goed gaat?
 • bestuur en organisatie / Column

  Waar staat dat?

  Denk je dat iets niet mag van de regels? Zoek de regel er eens bij. Je zult zien dat er heel iets anders staat dan je dacht.

  06 oktober 2023
  Waar staat dat?
 • bestuur en organisatie / Column

  Als veiligheid voorop staat, wat staat er dan onderaan?

  Als kwaliteit en veiligheid altijd voorop staan, dan staan ze dus vóór allerlei andere waarden die we ook belangrijk vinden.

  11 augustus 2023
  Als veiligheid voorop staat, wat staat er dan onderaan?
 • bestuur en organisatie / Column

  Balanceren tussen Sjaak en Janet

  Sommige rekstrategieën vallen meteen af, andere worden serieuze opties die het handelingsrepertoire van de hele organisatie vergroten.

  16 juni 2023
  Balanceren tussen Sjaak en Janet
 • bestuur en organisatie / Column

  Kijk de mens tegenover je in de ogen

  Een ambtenaar Burgerzaken moet, naast het checken van de nodige stempels, uiteindelijk óók kunnen vertrouwen op mensen zelf.

  22 mei 2023
  Kijk de mens tegenover je in de ogen
 • bestuur en organisatie / Column

  Eerste hulp bij ontregelen: triage

  Triage gaat over het bepalen van de urgentie bij een hulpvraag.

  21 april 2023
  Eerste hulp bij ontregelen: triage
 • bestuur en organisatie / Column

  Pippi Langkousen voor professionals

  Professionele autonomie wordt vaak beknot, terwijl ze met concrete, niet-bureaucratische oplossingen kunnen komen. 'Geef ze dus de ruimte.'

  28 maart 2023
  Pippi Langkousen voor professionals
 • carrière / Redactioneel

  Aanpak regeldruk lost krapte arbeidsmarkt op

  Als iedereen één uur minder aan administratie zou besteden, is het hele personeelstekort ook grotendeels opgelost, aldus Boukje Keijzer.

  23 februari 2023
  Aanpak regeldruk lost krapte arbeidsmarkt op
 • carrière / Column

  De overheid dient burger te kennen

  De uitspraak ‘een ieder wordt geacht de wet te kennen’ zal je vast bekend voorkomen. Nu is er helemaal niemand die alle regels kent.

  30 januari 2023
  De overheid dient burger te kennen
 • carrière / Column

  Taal is echt een ding

  Taal is zeg maar echt een ding, ook als het gaat om de formulering van regels.

  01 december 2022
  Taal is echt een ding
 • carrière / Column

  Eenzijdige rek

  Bij het zoeken naar meer balans tussen wederzijdse rechten en plichten pleit Boukje Keijzer voor meer rek bij alle partijen.

  03 november 2022
  Eenzijdige rek
 • carrière / Column

  Systems say no, people say yes

  Veranderen is mensenwerk en begint pas als iemand (jij!) zich laat raken en andere stappen gaat zetten dan hiervoor.

  10 oktober 2022
  Systems say no, people say yes
 • carrière / Column

  De kracht van een Ikeakast

  Regels zijn pas effectief als ze niet te ingewikkeld zijn en als ze toegespitst zijn op het moment waarin het gedrag vertoond moet worden.

  08 september 2022
  De kracht van een Ikeakast
 • carrière / Column

  Straffen of belonen?

  Het loont de moeite om te verkennen of we mensen niet wat vaker een wortel kunnen voorhouden. Of een slagroomtaart.

  11 augustus 2022
  Straffen of belonen?
 • carrière / Column

  De angst voor de blauwe envelop

  Als je wil dat mensen die het nodig hebben een beroep doen op voorzieningen, dan moet je van het aanvraagproces een veilige omgeving maken.

  21 juli 2022
  De angst voor de blauwe envelop
 • carrière / Column

  Zonder precedent geen verandering

  Innovatie begint met de durf om het anders te doen.

  16 juni 2022
  Zonder precedent geen verandering