Boukje Keijzer

Dr. Boukje Keijzer is als adviseur en procesbegeleider al ruim 20 jaar actief in de publieke sector. Sinds 2010 is ze directeur van 7Zebra’s, een creatief adviesnetwerk dat zich richt op het realiseren van nieuwe verhoudingen tussen overheid en samenleving. Van daaruit ontwikkelde ze een methodiek om meer mogelijk maken door de rek in de regels te vinden, culminerend in het boek De regels en de rek dat in 2021 verscheen. Boukje is een veelgevraagd spreker over dit onderwerp en heeft tientallen organisaties geholpen bij het vinden van een betere balans tussen houvast en ruimte. Met de Ontregelbus trok ze twee jaar lang in opdracht van VWS het land in om zorginstellingen te helpen met ontregelen. Van oorsprong is Boukje communicatiewetenschapper en (gepromoveerd) sociaal psycholoog.