of 59250 LinkedIn

Weer minder ambtenaren

Het ambtenarenapparaat is wederom kleiner geworden. Dit heeft verschillende oorzaken, een ervan is dat er door bezuinigingen geen nieuwe ambtenaren worden aangenomen.

Opnieuw is het ambtenarenapparaat gekrompen. De daling van omvang van alle 14 sectoren in de publieke sector heeft zich ten opzichte van 2013 ook in 2014 voortgezet. De inkrimping van het ambtenarenapparaat is al jaren een wens vanuit de politiek en volgens de laatste cijfers komt die dus uit, althans gedeeltelijk. Door de krimp vergrijst de publieke sector namelijk erg snel, en dat heeft ongewenste effecten zoals weinig vernieuwing en langdurig verzuim.

Uitstroom pensionado's kleiner
De mate van daling verschilt overigens sterk per sector. Zo waren er in het openbaar bestuur in 2004 nog 301.958 ambtenaren aan het werk. Tien jaar later zijn er nog maar 263.309 werknemers in die sector actief. Ook in de sector veiligheid is er sprake van een daling, maar binnen het onderwijs is het aantal personen licht toegenomen of gelijk gebleven. De groei van de afgelopen jaren bij de Universitair Medische Centra is in 2014 gestopt. De uitstroom van ambtenaren uit het openbaar bestuur die met pensioen gaan is kleiner dan voorheen.


Economische situatie
In 2004 was het 7,4 procent en afgelopen jaar nog maar 5,1 procent. Binnen het openbaar bestuur is het aandeel ouderen de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. Daarnaast wordt de leeftijdsuitstroom door de verhoging van de AOW-leeftijd de komende jaren geremd. De instroom van de jongere leeftijdsgroepen is de afgelopen jaren laag vanwege de economische situatie.

Op zoek naar andere baan
Door bezuinigingen worden banen geschrapt met als gevolg dat er minder vacatures zijn en dat de instroom van nieuwe werknemers wordt beperkt. Een aanzienlijk deel van de medewerkers is wel op zoek naar een andere baan, maar vooral bij de eigen werkgever of sector.  Overigens neemt de oriëntatie op een andere baan al af na de leeftijd van 35 jaar. 

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door henk op
Ik ben voor minder overheid:
- geen bouwvergunningen
- geen kapvergunningen
- minder politietoezicht
- minder belasting inspecteurs

Nederland wordt steeds mooier :)
Door Eric de Kluis (Hoofdredacteur) op

De bron is het trendrapport Werken in de publieke sector 2015 van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Door anoniem op
Wat is de bron van dit arikel?
Door Bert op
@Sjaak...inderdaad is de roep om een kleine overheid aan de rechterkant sterker, maar dat heeft te maken met een minder geloof in de maakbaarheid van de samenleving dan bij links. Verder is er op uw betoog wel wat op te merken. U stelt dat de opzet is om de verhouding tussen publiek en privaat te veranderen in de richting van meer privaat. En u noemt dat 'scheef'. Dat laatste is opvallend: het verschil tussen privaat en publiek is onder meer, dat publiek via belastingen geld oplevert en privaat geld kost (want betaald uit die belastingen). In die zin kan een verschuiving naar meer privaat nooit scheef zijn. Tot slot. @doeterniettoe; u hanteert kennelijk het uitgangspunt dat de kwaliteit van de ambtelijke uitvoering nu goed is. Maar dat is een twijfelachtige stelling. In het algemeen geldt dat uitvoering beter plaatsvindt door bedrijven, die zich daarop hebben toegelegd. Inderdaad laten die zich leiden door een financieel motief. Maar wat is daar mis mee? Overheden morsen onnodig geld door een gebrek aan belangstelling voor bedrijfsvoering - de raadsenquête van Amsterdam laat daarvan het topje van de ijsberg zien - en bemoeien zich te weinig met kwaliteit van de uitvoering, omdat dat politiek niet interessant is (en pas wordt als er on een of ander medium een schrijnende wantoestand wordt onthuld).
Door H. Wiersma (gepens.) op
@Sjaak en doeterniettoe.
Een kleinere Overheid en (een behoorlijke mate van) marktwerking bij de Overheid kan je niet meer koppelen aan rechtse of linkse politiek.
Wat jullie over het hoofd zien is dat er een aanzienlijke productiviteitsstijging is te bereiken door een mogelijke/noodzakelijke herstructurering van de bestuurlijke infrastructuur en vorming van één rijks bestuursdienst (dit laten Plasterk en Blok overigens volledig liggen), het verminderen van regelzucht , meer en betere digitalisering etc. Met dit soort maatregelen kan je de omvang van het ambtenarenapparaat verminderen, terwijl het ook de kwaliteit nog eens kan verbeteren (iedere verandering is geen verslechtering).
Door doeterniettoe (-) op
@Sjaak: precies. Vooral rechtse partijen schermen met 'een kleinere overheid' en 'marktwerking'. Dit betekent of lagere kwaliteit (bij dezelfde kosten, want de belastingen dalen niet) of uitbesteding aan private partijen, wat in veel gevallen op hetzelfde neerkomt (omdat winst nu eenmaal boven kwaliteit gaat).
En het 'toeval' wil dat diezelfde rechtse partijen ook nog eens innige banden hebben met die private partijen...
Door Sjaak op
Reducering van de hoeveelheid ambtenaren is een politiek issue, gedragen door partijen in de rechtse hoek. Opzet is om de verhouding markt-overheid ten gunste van de markt behoorlijk scheef te trekken. De gemiddelde burger is daar echter geenszins bij gebaat, nu vermindering van overheidsdiensten en van het dienen van het algemeen belang directe consequenties zijn.
Door Criticus op
@ Klaas Vaak: u zou zich ook eerst kunnen evrdiepen in eht rapport voor u wat roept. het rapport onderscheidt drie groepn ambtenaren: openbaar bestuur, onderwijs, en veiligheid (leger/politie etc).
het BBartikel gaat alleen over de eerste groep. Die omvat Rijk, Provincie, gemeenten, waterschappen en rechterlijek macht (aldus het rapport)
Door Klaas Wakker (ambtenaar in ruste) op
Dit artikel is een enorme ontkenning van de feiten! Op lokaal, provinciaal en rijksniveau zijn er in ons landje maar liefst 970.000 ambtenaren. Zodra er zich een ambtenaar ziek meldt dan wordt er niet nagedacht over of het een ambtenaar minder kan, maar dan wordt er direct een veel duurdere uitzendkracht ingehuurd. Buiten deze hoeveelheid ambtenaren telt Nederland ook nog 1,5 miljoen subsidie-afhankelijken, dus in totaal praten we dan over 2,5 miljoen personen die leven van productieve belastingbetalers.
Door Klaas Vaak (gemeente-ambtenaar) op
De overheid in Nederland is percentueel gezien al een van de kleinste in Europa. Daarentegen neemt het aantal taken (met name bij gemeenten) alleen maar toe. Bezuinigingen, privatiseringen, digitalisering, samenwerkingsverbanden etc. zijn de oplossing volgens de politiek. Voor welk probleem?

We hebben gezien wat de privatiseringen/
samenwerkingsverbanden de burger voor goeds hebben gebracht. (PTT, NS, energiebedrijven, Veiligheidsregio's RUDs).

Nog even dan kan onze burger alleen nog maar bij de overheid terecht via het digitale kanaal en is de betrokkenheid van de burger bij de overheid tot een absoluut minimum gedaald. Daarbij daalt ook het vertrouwen in die overheid. Alleen banken vindt de burger nog minder betrouwbaar. Zelfs garagebedrijven scoren hoger. Afgezien van wat basistaken (riolering, afvalinzameling) moet de burger het allemaal zelf doen. Hoera!

Met minder ambtenaren is de Nederlandse maatschappij blijkbaar beter af......

Of misschien toch niet???