of 64707 LinkedIn

Vakbonden schorten overleg cao gemeenten op

De vakbonden hebben na het bod van de werkgevers het overleg over de nieuwe gemeentelijke cao’s (Cao Gemeenten en Cao SGO) opgeschort. Dat meldt de VNG op haar website.

De vakbonden hebben na het bod van de werkgevers het overleg over de nieuwe gemeentelijke cao’s (Cao Gemeenten en Cao SGO) opgeschort. Dat meldt de VNG op haar website.

Net bod
Volgens de VNG willen werkgevers graag snel een cao waarin de waardering voor de inzet van de medewerkers tot uiting komt. Zij vinden dat ze gezien de financiële positie van gemeenten en de omstandigheden van veel werkende Nederlanders een ‘net bod’ hebben gedaan. 

Structureel 0,5 procent loonstijging
Dat bod houdt voor de looptijd van het jaar 2021 onder meer in dat het loon per 1 april 2021 structureel

een half procent stijgt en er een eenmalige uitkering voor alle werknemers is van 300 euro bruto, tenzij er lokaal al een vergoeding is geweest of toegezegd in 2021. Er komt een thuiswerkvergoeding voor 2021 van 2 euro per thuisgewerkte dag. Ook die kan worden verrekend als er lokaal andere afspraken over zijn gemaakt.

Verlofnorm van zes dagen
Daarnaast beloven de werkgevers onder meer een bovenwettelijke vakantie van zes dagen met ingang van volgend jaar met een opbouw naar de verlofnorm in vijf jaar en een afbouw naar de verlofnorm in zeven jaar. Ook wordt spaarverlof mogelijk met ingang van 2022 onder voorwaarden, onder meer dat het recht doet aan vitaliteit en met een maximale spaartermijn van tien jaar.

Geen tegenbod vakbonden meer
‘Helaas wilden de vakbonden geen tegenbod meer doen. Zij houden vast aan een looneis van 2,75 procent, diverse eenmalige uitkeringen van honderden euro’s, het herinvoeren van een VUT-regeling en een verlofnorm van acht dagen’, schrijft de VNG. ‘Gezien de financiële positie van gemeenten en de omstandigheden van veel werkende Nederlanders is dat onrealistisch en niet uit te leggen.’

Onderhandelingen cao rijk ook opgeschort
De VNG en de WSGO hopen dat de vakbonden spoedig naar de overlegtafel terugkeren en een serieuze poging doen om de verschillen te overbruggen. De kans daarop lijkt niet zo groot, aangezien de vakbonden donderdag ook al de onderhandelingen over een nieuwe cao voor rijksambtenaren hebben opgeschort, omdat ze het loonbod van de werkgevers (1 procent erbij in 2021) geen serieus bod vonden.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Peter op
Zoals een interim manager bij ons ooit zei "jullie werkgever heeft niet veel voor zijn medewerkers over, waarom zouden jullie dat als medewerkers dan wel voor jullie werkgever moeten hebben" ik geloof dat ik die uitspraak nu écht eens in praktijk ga brengen.
Door Frits op
Wanneer je als VNG aangeeft dat het argument om met geen enkel realistisch loonbod te komen, was: ‘Gezien de financiële positie van gemeenten en de omstandigheden van veel werkende Nederlanders is dat onrealistisch en niet uit te leggen.’. Dan is het nu (na toezegging van het Rijk over de verruiming van de Jeugd- en Wmo-budgetten) toch niet meer uit te leggen dat je al een halfjaar CAO-loos bent?

Ondertussen heb ik zin in een hete herfst. Na jaren een stapje extra te hebben gezet bij gebrek aan nieuwe collega' s, onrealistische bestuurlijke ambities en nieuwe maatschappelijke opgaven, denk ik nu, zoek het maar uit.

Geen waardering, geen stap harder.
Door Arjan op
@Ambtenaar2 Ik was ook aan het twijfelen. Ik zou nu echter niet weten waar ik mijn lidmaatschap voor zou betalen?? Geen nieuws, geen updates geen ingeplande overleggen...uitzichtloos...money for nothing als je het mij vraagt.
Door Ambtenaar2 (gemeenteambtenaar) op
Ik ben geen lid van de vakbond, maar het voelt wat ongemakkelijk om wel mee te profiteren zonder de lasten te dragen. Dus, ik overweeg/overwoog - afhankelijk van deze CAO onderhandelingen - ook lid te worden. Ik denk dat ik inmiddels wel overtuigd ben dat ze toch nog even moeten wachten op mijn lidmaatschap. Weinig tot geen communicatie, alleen maar geklooi met bannertjes en teams-achtergronden, en we zijn inmiddels een ruim half jaar verder. Zometeen gaat het reces in, laten we hopen op een overeenkomst in het najaar. Doe dan wel meteen ook 2022, anders zitten we volgend jaar weer met hetzelfde verhaal.
Door Dirk (Teamleider veiligheid) op
Stel, dat ik ruim 1/2 jaar na aflopen deadline nog geen enkel resultaat opgeleverd zou hebben. Stel, dat heel veel collega’s hiervoor van mij afhankelijk zouden zijn en er zelf niets aan kunnen veranderen. Stel, dat niemand mij hier dan op aanspreekt. Mag ik dan stellen, dat er iets ergens grondig mis gaat en is?
Door Kees op
Er staan dus geen toekomstige overleggen tussen bonden en VNG ingepland? Betekent dit staken?
Door Arjan op
De communicatie over de voorgang is wel heel minimaal..
Door Ron op
Hoeveel tijd is er nodig om een CAO af te sluiten?
Maand 6 is bijna voorbij. 1 januari had het rond moeten zijn. Wie kan dit proces nu nog serieus nemen?

Door Wietske op
Desondanks stemmen veel mensen VVD en deze partij ( incl VNG) moet niets van ambtenaren hebben. Boontje komt om zijn loontje dus.
Door Bert Spierings (Meddwerker SZW Den Haag) op
Zouden de bonden van de winterslaap, en de voorjaarsmoeheid het zomerreces zijn ingegaan?
Wat voeren ze in hemelsnaam uit? Net weer wezen peilen wat men in november al had gevraagd? Meer loon dus. Als belangrijkste component. De CAO liep af januari j.l. Gegeven het tempo wat men er op nahoudt kan men beter ook gelijk maar de CAO van 2022 op tafel leggen. Economie trekt aan als een malle. Dus, dan zou je toch mogen denken...

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers