of 65101 LinkedIn

Pestcultuur onder ambtenaren komt door gouden kooi

Ambtenaren worden veel vaker op de werkvloer gepest dan werknemers in het bedrijfsleven. Een oorzaak is dat ambtenaren meestal vastzitten vanwege de goede arbeidsvoorwaarden en dus tot elkaar veroordeeld zijn.

Ambtenaren zijn pestkoppen en Nederland loopt hierin voorop, waarschuwt Laura Willemse van de Stichting Pesten op de Werkvloer. ‘Dit komt onder meer door de politieke omgeving waarin ze werken, maar ook door de crisis. Onveilig gevoel versterkt de neiging tot pesten,’ vertelt Willemse. Internationaal onderzoek wijst echter uit dat er nóg een belangrijke oorzaak is. Ambtenaren zijn door hun geringe mobiliteit simpelweg tot elkaar veroordeeld.

17 procent
Uit onderzoek door het CNV en de Universiteit Twente blijkt dat ruim zeventien procent van alle werknemers in Nederland op het werk structureel wordt gepest. Ruim acht procent van de leidinggevenden geeft aan met regelmaat te worden gepest. Onder ambtenaren ligt dit percentage veel hoger. Ambtenaren lopen zelfs bijna vijf keer zoveel kans op pesten op het werk dan ieder andere werknemer concludeerde de Universiteit van het Noorse Bergen.
 
Gouden kooi 

Deze onderzoeker, Guy Notelaers, ontdekte dat de factor baanzekerheid een negatieve invloed op de sfeer heeft. ‘Uit mijn onderzoeken blijkt dat ambtenaren tot de grootste risicogroep behoren om gepest te worden,’ vertelt hij in het magazine van Pesten op de Werkvloer.  ‘Misschien komt dat omdat ze bij wijze van spreken opgesloten zijn in een gouden kooi: ze worden vrij goed betaald, hebben werkzekerheid en genieten van uitgesteld loon in de vorm van pensioen.’
 
Weggaan geen optie 

Weggaan is volgens Notelaers meestal geen optie. ‘Wie in overheidsdienst werkt, krijgt dus maar weinig financiële prikkels om uit eigen beweging te vertrekken. Het gebrek aan interne mobiliteit in overheidsdiensten, zorgt ervoor dat daders en slachtoffers tot elkaar ‘veroordeeld’ zijn. Ze zijn ‘verplicht’ om de rest van hun dagen op elkaars gezicht te kijken en kunnen hun conflicten niet ontvluchten.’


Zelfmoord
Letterlijke gedragsregels en consequenties zijn de enige manieren waarop het pesten op de werkvloer volgens Laura Willemse  kan worden teruggedrongen. Zij drukt  leidinggevenden bij de overheid op het hart grote stappen te maken tegen een pestcultuur. ‘Het móet top-down gebeuren,’ zegt ze, ‘en dan zowel door de teammanagers als door de minister. We kennen genoeg voorbeelden van ambtenaren die zijn weggepest, tot aan de tragische zelfmoord van Arthur Gotlieb van De Nederlandse Zorgautoriteit aan toe.’

Gemeenten
Ernstige pestgevallen die de laatste tijd in de publiciteit kwamen waren volgens de stichting Pesten op de Werkvloer onder meer Kampen, Smallingerland, Enschede, de provincie Drenthe, Boskoop, Haarlem, Doetinchem, Doesburg en Weesp.

Ambtenarenhandboek
Laura Willemse vindt het onacceptabel dat ook wanneer er bewezen is dat een ambtenaar gepest wordt, er vaak niets ondernomen kan worden. ‘Pesters zouden gestraft moeten worden door bijvoorbeeld een periodiek over te slaan. Er zou echt een ambtenarenhandboek moeten komen waarin duidelijke gedragsregels staan en niet te vergeten de consequenties. De minister zou daar duidelijk beleid voor moeten maken. Nu is het helaas vaak nog zo dat er wordt geconcludeerd: “Ok, je wordt gepest en zoek het verder zelf maar uit.”

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door C.j vink (Reineging ) op
Zit er totaal doorheen totaal geen hulp meldt vanmorgen dat mijn vader gezondheid niet goed gaat wordt niet op gereageerd app en telefoon almaal begonnen door pesterijen op werk vloer ben over er geplaatst naar andere werf in Amsterdam zuid vanaf Amsterdam oost 18 jaar vaste dienst wat nu help !!!!!!
Door Gert (ex-ambtenaar) op
Ooit bij de gemeente Oude-IJsselstreek gewerkt. Gelukkig tijdelijk. Wat een verpeste werksfeer. Veel incompetente managers, die alleen maar bezig waren, met hun eigen carriére. De competente goedwillende mensen op de werkvloer, werden stelselmatig gepest en tegen elkaar uitgespeeld. Inmiddels werkzaam als begeleider van gehandicapten.
Door richard (weggepeste ambtenaar (wwér)) op
er staat wel een fout in de tekst.: "ze hebben werkzekerheid". Dat moet baanzekerheid zijn, want werken doen ambtenaren niet.
Door Sonja (Secretaresse) op
Ik heb op mijn werk bij een Ministerie veel jonge, ongetrouwde vrouwen voorbij zien komen en gaan. Op de een of andere manier worden die allemaal toevallig "gek". Ze worden vaak gepest. Hun beker wordt gestolen. Ze worden in vergaderingen uitgelachen. Hun weg wordt geblokkeerd. Hun spullen in de kast door elkaar gegooid.
Ze moeten soms huilen op de werkvloer. Ik heb het idee dat er veel meer achter zit. Bijvoorbeeld ambtelijke corruptie nog veel hoger in de top.
Door Paul Kemperman op
Uit de antwoorden van minister Plasterk blijkt dat pesten door leidinggevenden en gemeentebesturen voor hem nog steeds een taboe onderwerp is. Hij verzwijgt het, maar weet ongetwijfeld heel goed dat dit vaak voorkomt.

"Horen, zien en zwijgen" is geen oplossing, maar maakt het probleem alleen maar groter.

http://wijdoendatzo.wordpress.com/2014/05/30/pes …
Door Janneke (directeur) op
Sexueel gefrustreerde heren, das natuurlijk ook een belangrijke oorzaak van pesten.. Als je leven thuis beroerd is, bijvoorbeeld door je dominante vrouw terwijl het corps erop toeziet dat je je als heer gedraagt en niet scheidt, dan neem je dat mee naar je werk waar je je afreageert op lieve collega's uit verveling en ellende. Dan ben je tenminste nog ergens de baas.
Door Paul Kemperman (ex-ambtenaar gemeente Zevenaar) op
De Kamerleden John Kerstens (PvdA) en Manon Fokke (PvdA) hebben aan minister Asscher en minister Plasterk vragen gesteld over dit artikel (o.a. de vraag welke maatregelen worden genomen om pestgedrag tegen te gaan).
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervrag …

Door insider op
in Binnenlands Bestuur van 21 februari 2014 over het openbare rapport van de Nationale Ombudsman, waarin de gepeste ambtenaar deels in het gelijk werd gesteld, blijkt dat het advocatenkantoor Capra ook niet van mening is dat de klachtencommissie ongewenste omgangsvormen onafhankelijk hoeft te zijn. Zie het rapport op de website van de Nationale Ombudsman. In maart 2013 ontving de Ombudsman van de advocaat van de gemeente Haarlem een reactie. Die schreef dat de gemeente vindt dat er geen juridische grond bestaat voor de eis van een onafhankelijke klachtencommissie en als die er wel mocht zijn de gemeente daaraan heeft voldaan.
Belanghebbende heeft afdoende aangetoond dat de klachtencommissie niet onafhankelijk was. Hoe de ombudsman later alsnog concludeerde dat de cie. toch onafhankelijk was, is een raadsel. De klacht van de gepeste bij de ombudsman was om een inhoudelijk antwoord te krijgen op haar klacht en daar is de Ombudsman volledig aan voorbij gegaan. De klachten van pesten zijn door de Ombudsman niet onderzocht. Zelf heeft de Ombudsman de klacht 1,5 jaar laten liggen en vervolgens de gemeente Haarlem een reprimande gegeven dat die er met 15 maanden te lang over heeft gedaan en voortaan schriftelijk zal moeten melden als een klacht in minnelijk overleg blijft liggen! Het niet in behandeling nemen had maar één bedoeling en dat is dat de klacht zowel bij de Ombudsman als bij de rechter niet meer aan bod zou komen. De eerste neemt normaal geen klachten in behandeling als een zaak onder de rechter is en de rechtbank betrekt een klacht daarna ook niet meer in de ontslagzaak. Heel slimme truc die de Ombudsman niet heeft doorzien volgens de reactie aan de gemeente in het rapport. Op het moment van de klacht was er nog geen arbeidsconflict. Op het moment van in behandeling van de klacht nemen wel!.
Door r4jksambtenaar op
WOBSHOP toont o.m. een (vertrouwelijke) nota voor B. en W. Maastricht van 11 december 2012, kenmerk 2012-56113 met e-mail d.d. 11 december 2012 inzake verlenging 3 leden bezwarencommissie P&O Maastricht, waaronder Jo Maes als voorzitter namens de werkgever, de secretaris en 1 lid. De aanleiding is dat er spoed is met de herbenoeming, omdat het gezag van de bezwarencommissie in twijfel werd getrokken door een bezwaarde die was opgeroepen voor een hoorzitting op 13 december 2012.Zie de rest van de tekst in de nota van B. en W. waaruit blijkt dat in overleg met de voorzitter een voorstel aan B. en W. wordt gedaan om alsnog snel voor de hoorzitting aan de benoemingsvereisten te voldoen! Goed om inzicht te krijgen hoe leden bezwarencommissies worden gevonden, hoelang ze in zelfde samenstelling actief blijven en dat het allemaal vertrouwelijk moet blijven.
Door volger integriteitsdiscussies op
correctie op vorig artikel: 1974 moet 2004 zijn

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers