of 60220 LinkedIn

‘Liever premieverhoging dan pensioenverslechtering’

De vakbonden zoals FNV Overheid staan achter het besluit van het ABP om de pensioenpremie te verhogen. Het alternatief zou zijn om van het pensioen te snoepen en dat willen de bonden niet.

Vakbond FNV vindt de verhoging van de pensioenpremie voor ambtenaren niet meer dan logisch. ‘Het is een noodzakelijk correctie na een enorme daling van wel 30 procent in het verleden’, legt Jan- Willem Dieten van de vakbond uit. ‘Overigens is de premie nog steeds onder het niveau van 2013. Voor een fatsoenlijk pensioen is nu eenmaal een fatsoenlijke premie nodig’. Wel zorgde de vakbond ervoor dat de verhoging stapsgewijs  door het ABP wordt ingevoerd.

Financieel slecht
Het ambtenarenpensioenfonds ABP gaat vanaf volgend jaar de pensioenpremie verhogen. Volgens het grootste pensioenfonds van Nederland is een structureel hoger premieniveau nodig, omdat ABP er financieel niet goed voor staat. De premie is nu nog 18,8 procent en dat wordt volgend jaar 21,1 procent van het loon waarover pensioen wordt gespaard.
 
Noodzaak

De FNV, maar ook de andere bonden, vinden een degelijke financiering van de pensioenen belangrijk, en erkennen de noodzaak dus van premieverhoging. ‘Er is zorgvuldig overlegd over deze premieverhoging tussen het ABP-bestuur en de werkgevers en vakbonden in de pensioenkamer.’ Dat is het orgaan waar overleg met verschillende partijen over de ABP-regeling wordt vastgesteld. ‘Op ons initiatief hebben wij met de andere bonden er wel op aangedrongen om de premiestijgingen niet te abrupt door te voeren. Aan deze oproep is gehoor gegeven’, aldus FNV Overheid.
 
Loonsverhoging 

FNV is dus te spreken over de noodzakelijke stappen die het pensioenfonds heeft moeten maken. ‘Het ABP-bestuur heeft met dit premiebesluit de financiering van de pensioenen op orde gebracht.’ Minder te spreken is de bond over het kabinet. ‘Volgens hen gaat het weer beter met de economie dankzij hun eigen succesvolle beleid. Maar wij zeggen dat dit komt door een forse greep in onze salarissen en in ons pensioen’, aldus de bond. ‘Werkgevers hebben de afgelopen jaren gewoon te weinig betaald, dat moeten zij nu in orde maken. Daarom gaan we als FNV in alle sectoren aan de slag voor cao’s met fatsoenlijke loonsverhoging.’

11 euro per maand

De hogere premie bij het fonds met 2,8 miljoen deelnemers zal voor een groot deel uit de schatkist van het Rijk worden betaald. De pensioenpremie komt voor circa 70 procent voor rekening van de werkgever. Voor een werknemer met een maandinkomen van 3500 euro bruto betekent de verhoging dat hij in 2017 per maand ongeveer 11 euro netto meer kwijt is. Het ministerie van Financiën laat weten dat er in Den Haag al rekening werd gehouden met extra kosten door hogere premies. 'Er zal compensatie moeten worden gevonden', aldus een zegsvrouw.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Karel op
Ik ben op mijn 17e als ambtenaar begonnen, heb in de avonduren gestudeerd en ben na 45 jaar pensioenpremie betalen met keuzepensioen gegaan. En ik ben beslist niet de enige die zo vroeg begon. Dat is wat anders dan tot je 27e studeren, dan pas pensioenpremie gaan betalen en vervolgens klagen dat je tot je 70e moet doorwerken. Je moet helemaal niets. Je kunt ook kiezen voor (lager) keuzepensioen bij het ABP tussen je 60e en je 70e. En je kunt ook eventueel pensioen bijsparen om je keuzepensioen op te krikken.
Door Peter op
Rekenaar, dank voor jouw sterke inhoudelijke redenatie. Je hebt de feiten op een verbluffend heldere manier uiteen gezet. Dank!
Door Rekenaar (medewerker) op
Ah, leuk een reactie van Peter!
En niet alleen een cynische maar ook een denigrerende en een inhoudelijk onbenullige.
Eerst leren fatsoenlijk te reageren en dan je huiswerk inhoudelijk overdoen. Then we talk. Tenslotte wens ik je toe dat je zelf ook ooit bij de categorie oudjes mag behoren en dat de generatie na jij iets meer manieren heeft jegens ouderen.
En uiteraard eerst maar eens zorgen dat je zelf ook oudje wordt. Zoveel venijn is niet goed voor het hart.
Door Peter op
Ah, leuk een reactie van een pesionado.

Laten we eens een vergelijking maken. Te beginnen met de gewerkte jaren. Zo, zo, soms wel 45 jaren gewerkt! Dat is best bijzonder voor een generatie die tussen de 59 en 62 is gestopt. Zijn ze allemaal weer met 15 begonnen. Zelf voor babyboomers is dat een uitzondering en geen regel. Daarnaast mag de huidige generatie tot 70 of 71 door als je pech hebt. Dat betekent dat je de 45 ruimschoots haalt en zelfs de 50 kunt aantikken.

Waarom konden de oudjes met pre-pensioen? Omdat de jongeren maandelijks een solidariteitsbijdrage betaalden. Daar zien ze NIETS van terug TENZIJ ze hun resterende werkzame leven bij het ABP aangesloten blijven. Doe je dat niet dan gaat het naar de algemene pot (=ouderen). Staat in het jaarlijkse pensioenoverzicht. Ja, dat komt wel goed met de normalisatie van de rechtspositie.

En dan dan de percentuele bijdrage. Ja, daar heb je lekker veel invloed op. Dus mooie vingerwijzing maar een onterechte. Zeker als de loonruimte en pensioen door werkgevers en vakbonden als algemeen speelgeld worden ingezet.

Hadden de oudjes eindloon of middelloon? Juist eindloon. Dus de ouderen hebben door de bank genomen wéér 30% voorsprong.

Kortom: je kunt zeggen dat dit geen strijd tussen oud en jong is maar de lasten en lusten worden toch echt niet evenredig verdeeld...
Door H. Wiersma (gepens.) op
@Peter, netto-betaler. De huidige gepensioneerden hebben een groot deel van hun langdurige arbeidsverleden (meestal ca. 45 jaar en meer!) 24% (verhouding 50/50%) van hun brutosalarissen afgedragen tegen over het algemeen hoge rendementen. Dat is dus duidelijk andere koek dan de huidige premies, de huidige premieverdeling en de huidige rendementen. Het heeft dus niet zoveel zin om jong en oud tegen elkaar uit te spelen. In tegendeel, ze kunnen elkaar beter versterken.
Door Willem (Adviseur projectleider) op
Mooie commentaren tot nu toe maar niet echt.
Zonder in herhaling te willen vallen, voor jong en oud:
Bestek '81. Eenmalige korting op het ambtenaren salaris. Werd steeds weer verlengd en na enige jaren definitief als korting doorgevoerd.
Greep ABP pensioenfonds. Zowel Vakbonden en Politieke partijen voelen zich niet verantwoordelijk althans staat niet op hun agenda.
Afschaffen Eindloon!
Vut-premie. Iedereen, jong en oud betaalt nog steeds dez premie maar zal er geen gebruik van kunnen maken. Wedden dat die premie straks ook weer op een slinkse wijze als een definitive premie op uw salaris zal worden gekort!
Door netto betaler (participatiesubsidiebegeleidingsadviseur) op
@@Door marquis de canteclair (em) op 26 november 2016 14:28
Het staat u volledig vrij om premies te blijven storten bij het ABP of waar dan ook. Dat heet ABP-Keuzepensioen
Door marquis de canteclair (em) op
Netto betaler: In 1968 betaalde ik zoveel premie dat mijn toenmalige personeelschef voorrekende 225 jaar te moeten worden wilde ik mijn inleg ABP op basis van 4% jaarrendement terug krijgen. Overigens door mijn WAO sinds 1996 geen opbouw en slechts één aanpassing ter waarde van 0,98% ontvangen. Verder alleen maar uitgavenstijgingen aan zorg, levensonderhoud, vervoer etc.Laatste 5 jaar alleen al 22% achterstand opgelopen....
Door netto-betaler (voorzittersoverleg deelraadscommissie) op
Korten, korten, korten! Vanaf 1 januari 2017 1% korten op elk ABP-pensioen. De huidige pensionado's hebben gezien de stijging van de levensverwachting (veel) te weinig premie betaald aan het ABP. Nu wordt doodleuk de pensioenpremie voor de huidige betalers verhoogd. Terwijl dat de mensen zijn die niet op hun 58-ste met de VUT kunnen, maar moeten doorbuffelen tot hun zeventigste verjaardag.
Door Peter op
Misschien moet de FNV overwegen een fusie aan te gaan met Henk Krol's 50+partij. De FNV doet niets anders dan de belangen van de ouderen behartigen. De babyboomers zullen met hand en tand vasthouden aan hun toezeggingen. Dat ze een schijntje aan premie inlegden, en dat de pot voor de latere generaties leeg is, het zal deze sprinkhanen-generatie jeuken. Zolang de vakbonden demografisch gegijzeld worden door de ouderen zal de cashflow van jong naar oud blijven voortduren. En dan maar afvragen waarom jongeren zich niet aangetrokken voelen tot de bonden, man,man,man...