of 64231 LinkedIn

'Generatiepact pure leeftijdsdiscriminatie'

De politieke partij Zeewolde Liberaal vindt het onterecht dat een vacature voor medewerker Publiekscentrum alleen beschikbaar is voor jonge kandidaten. Ze vinden het Generatiepact dat Zeewolde naleeft leeftijdsdiscriminatie en een verkapte VUT-regeling.

Het Generatiepact is een van de maatregelen waarbij een gemeente de gemiddelde leeftijd van zijn ambtenarenapparaat een beetje kan beïnvloeden. Gemeentelijke organisaties die deze senioren/jongerenregeling aanbieden zijn dan ook vaak enthousiast over de methode. Toch zijn er ook kritische geluiden. Het zou bijvoorbeeld pure leeftijdsdiscriminatie zijn, althans dat vindt de Zeewolde Liberaal. De politieke partij heeft daarom vragen gesteld aan het College van B en W.

Ambtenarenapparaat veroudert

Bij veel gemeenten is ingrijpen broodnodig, het ambtenarenapparaat veroudert namelijk in rap tempo.  Het Generatiepact is een afspraak tussen werkgever en werknemer met als doel om de gemiddelde leeftijd van het gemeentehuis naar beneden te brengen.  Oudere ambtenaren kunnen ervoor kiezen wat minder te gaan werken. De organisatie kan hierdoor besparen op loonkosten en investeren in jong bloed. De gemeente compenseert een deel van de uren die deze mensen inleveren. Het andere deel is voor rekening van de ambtenaar maar er zijn hierbij ook opties om het salaris aan te vullen met pensioen. In het gunstigste geval kunnen oudere ambtenaren voor 50 procent werken nog 78 procent salaris ontvangen.


Vacature

De gemeente Zeewolde heeft onlangs een vacature geplaatst waarin zij op zoek is naar een medewerker Publiekscentrum. Daarbij is besloten de ruimte die oudere werknemers afstaan in te gaan zetten voor jonge medewerkers. Volgens Zeewolde Liberaal lijkt het Generatiepact op het eerste gezicht een sympathieke regeling. ‘Het toepassen van leeftijdsdiscriminatie is echter in strijd met artikel 3 van de Wet Gelijke Behandeling,’ aldus de liberalen. De partij wil dan ook een gemeentelijk aannamebeleid dat slechts gebaseerd is op grond van opleiding, ervaring en geschiktheid.
 
Verkapte VUT 

‘Wij begrijpen de verontwaardiging van veel oudere werkzoekenden in Zeewolde wel’, zegt Cees Steijger, fractievoorzitter van Zeewolde Liberaal. ‘Het komt hard aan als je louter op grond van je leeftijd nul op je rekest krijgt. Bovendien zien wij het hele door de overheid bedachte Generatiepact als een verkapte vorm van vervroegd uittreden, oftewel de VUT,’ vindt Steijger. ‘Dan komt het dubbel hard aan als je als 50-plusser werkloos thuis zit met het vooruitzicht dat je tot je 67e niet meer aan de bak komt.’

Afspraak met bond
Toch is het Generatiepact een landelijke cao-afspraak geweest tussen de bonden en de VNG. ‘We worstelen in Nederland met een grote werkloosheid onder jongeren en de gemiddelde leeftijd van werknemers bij overheidsorganisaties ligt hoger dan elders,’ aldus een FNV-woordvoerder. ‘Het doel van het generatiepact is dan ook om jongeren de kans te geven parttime of fulltime bij gemeenten aan de slag te kunnen. Hierbij kiezen oudere werknemers er vrijwillig voor dat zij minder uren gaan werken,’ legt de vakbondswoordvoerder uit. ‘Een verkapte vorm van de VUT-regeling wil ik het dan ook niet noemen. Het is niet zo dat ouderen volledig stoppen met werken en met een riante regeling de gemeente verlaten. Ze blijven gewoon in dienst, maar werken minder uren.’

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Harmen (Adviseur) op
Het is en blijft dubbele leeftijdsdiscriminatie. Ik verbaas me erover dat de vakbonden hieraan meewerken.

Al zou ik het plezierig vinden deze mogelijkheid te krijgen en geleidelijk af te kunnen bouwen. Ik vind het onjuist dat alleen jongeren de vrijkomende functies kunnen opvullen. Je sluit daarmee een grote groep werkzoekenden uit, die het op de arbeidsmarkt moeilijk hebben en wel hun AOW leeftijd verder zien opschuiven. Ik vind ook dat de overheden hiermee een verkeerd signaal afgeven ook naar het bedrijfsleven t.a.v wat oudere werknemers.

De vergrijzende beroepsbevolking is een algemeen probleem en niet specifiek voor de overheid. Als dat wel zo is, dan is in het verleden geen goed personeelsbeleid gevoerd, en dat zou je niet met toepassen van leeftijdsdiscriminatie moeten willen opheffen. Je moet kijken naar kwaliteit, niet naar leeftijd. Bovendien werken er in mijn organisatie veel mensen die geen 'jongere' meer zijn met een tijdelijk contract of via payrolling. Zij komen dan door hun leeftijd niet in aanmerking zullen voor een reguliere baan die met deze regeling misschien beschikbaar komen. Ik vind dat principieel onjuist.
Door robert (Adviseur) op
Aan de ene kant geld voor programma's om ouderen weer aan het werk te helpen aan de andere kant geld voor ouderen die minder gaan werken. Ik prijs mij gelukkig dat we in een land leven waar dergelijke geldverspilling nog mogelijk is.
Door steven op
Het generatiepact is een verkapte VUT-regeling.

Minder werken, over een deel van deze uren wel betaald krijgen met 100% pensioenopbouw (waarbij er regelingen zijn dat over de generatieuren de werkgever de pensioenpremie betaald vd werknemer).

En net als met de VUT zie ik weinig jongeren een vaste baan aangeboden krijgen (verkapte bezuiniging). Een aantal werkgevers uitgezonderd.
Door Jhr. van Avezathe en Zottegem (vrolijke burger) op
Ik vind humor en een scherpe analyse wel belangrijk, maar Ik wil ook serieus reageren. Ik begrijp Vastgoedmeisje goed, maar de dienst van de gemeente waar ik werk, heeft het goed aangepakt. Ik hen deels een rol als mentor voor het overdragen van het vakmanschap, maar ik heb ook een rol van collegiale toetsing in tweede lijn van projectleiders. Dat is een mooie. Ik ben niet de betweter van het type 'vroeger was alles beter', maar meer die coach die (socratische) vragen stelt. Ook mag ik mij bezig houden met 'zware en complexe klachthandeling' en de beantwoording van raadsvragen die een nader onderzoek vereisen. Het is een voordeel om de stad in alle facetten te kennen en over een goed netwerk in de stad te beschikken. Ik probeer vooral jonge academici uit dat veilige stadskantoorbastion te krijgen.. Het ideaal bestaat niet, maar deze grote gemeente streeft naar het goede. Voorzichtig durft de dienst ook te zeggen : 'Fouten maken mag, als je maar transparante argumenten hebt waarom het zo gelopen is". Bij verkeer en ruimtelijk beheer niet onbelangrijk.
Door vastgoedmeisje (directeur) op
Dus ze zetten er niet een goede kandidaat neer maar een die jonger is, zonder ervaring en een die niet zo zeurt en tegenspreekt.
Zodat je een kneus van 25 aanbestedingsovereenkomsten laat opstellen en een ander van een ander uitzendbureau bestemmingsplannen laat wijzigen, zodat je weer een kneus van 25 de gemeente laat verdedigen voor de Rb. en de Raad van State. Zdat de rechter de gemeente steeds maar weer vergeeft terwijl de bewoners woest zijn omdat dank zij dit flutbestemmingsplan het park volgestort wordt met asfalt en een grasveld wordt aangelegd op de trambaan. Zodat we nu picknicken op de trambaan.

Wanneer komt eens gewoon de beste kandidaat op de beste plek, wat is daar zo moeilijk aan?

Dat is wel wat duurder voor de gemeente maar met dat geld kan de 50+ ambtenaar zelf een klusser, schoonmaker in dienst nemen of een oppas of zo. Die dan ook weer gemeentebelasting kan betalen. Het betaalt zichzelf terug omdat je niet een prutser in dienst hebt en je geen team juristen nodig hebt die dat dan weer op moeten lossen.
Geld moet rollen.
Door Frans Otto (Projectleider) op
Als oudere medewerker die nog plezier heeft in zijn werk vraag ik mij af of ik op een energieke manier mijn pensioen kan halen en de werkgever daar ook een plezier mee kan doen. In die zin is het idee generatiepact prima. Echter ik zie ook dat de werkgevers pensioengerechtigden de gelegenheid bieden om na hun pensioen tot hun 70e door te werken. De mogelijke resultaten van een generatiepact worden zo teniet gedaan. Ik pleit voor een allesomvattende regeling om jongeren een kans te laten maken op een baan, en dus niet alleen via het generatiepact!!
Door Jhr. van Avezathe en Zottegem (vro) op
De liberale leuteraars in Zeewolde hebben zoals zoveel politici ook een onoverkomelijk probleem om hoofd- en bijzaken te onderscheiden. Door een rampzalig beleid van het kabinet komen veel ouderen niet meer aan de bak, nadat ze werkloos zijn geworden. Alle maatregelen van minister Asscher falen hopeloos, omdat ze door wereldvreemde bureaucraten zijn bedacht. Het Generatiepact kan in een aantal gevallen juist een win-winsituatie opleveren, maar natuurlijk loop je altijd weer tegen politieke azijnpissers aan.
Door p op
De bedenkingen van dhr. Steijger zijn terecht en als er ruimte is voor de gemeente om een eigen afweging te maken dan moet hij het vooral agenderen.
Door Karel (ambtenaar) op
Dhr. Steijger neemt het op voor de oudere werkzoekende.Die komt door het generatiepact niet meer aan het werk. Dat een man met zo'''n visie in een gemeenteraad zit is onbegrijpelijk.
De oudere ambtenaar maakt gedeeltelijk plaats voor een jongere. Kan deze inwerken/begeleiden en zorgt er zo voor dat op het moment van pensionering er een persoon is ingewerkt. Een prima oplossing. Verder zitten niet alleen 50-plussers thuis maar dreigt een hele generatie jongeren helemaal niet aan de bak te komen. Tot slot, veel ouderen doen graag een stapje terug. De groep die vaak op de leeftijd van 16 jaar is begonnen met werken en er nu al vaak 40 tot 45 jaar heeft op zitten.
Dhr. Steiger is ondernemer, investeerder, onafhankelijk pr-adviseur, regionalist (??) bestuurder en raadslid. Laat hem op grond van het eerste enkele oudere werknemers in dienst nemen, dan investeert hij in het goede en dat levert goede pr op.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers