of 64621 LinkedIn

Ambtenaren slikken ‘karige’ cao rijk

De leden van de vakbonden CMHF, FNV en CNV Overheid hebben het onderhandelingsakkoord over de cao voor rijksambtenaren aanvaard: een loonsverhoging van 2 procent in 15 maanden en een eenmalige uitkering van 300 euro eind dit jaar.

De leden van de vakbonden CMHF, FNV en CNV Overheid hebben het onderhandelingsakkoord over de cao voor rijksambtenaren aanvaard: een loonsverhoging van 2 procent in 15 maanden en een eenmalige uitkering van 300 euro eind dit jaar.

In de cao, die geldt voor 120.000 rijksambtenaren, is eveneens een afspraak gemaakt over de thuiswerkvergoeding over 2021. Die gaat netto 430 euro bedragen. Over 2022 gaat het over 2 euro per dag en daarbovenop 750 euro per vijf jaar voor inrichting en stoffering van de thuiswerkplek.

 

Recht op onbereikbaarheid

Afgesproken is ook dat schoonmakers per 1 januari 2022 in het Functiegebouw Rijk komen, hetgeen per saldo voor hen neerkomt op een loonsverhoging.

Een deal is er ook over de vaste toelage voor onregelmatige diensten. Die wordt over het jaar 2021 verdubbeld naar 75 euro. En rijksambtenaren krijgen het recht op onbereikbaarheid buiten werkuren. Verder wordt de verlofspaarregeling verruimd van 50 naar maximaal 100 weken.

 

Tegenzin

CNV Overheid spreekt over een ‘karige cao’ die ‘met frisse tegenzin’ door de leden is aanvaard. De looptijd van de cao is van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2022. De loonsverhoging gaat echter pas in vanaf 1 juli 2021.

Tachtig procent van de CNV-leden stemde voor, al waren de reacties bij de stemming volgens de bond behoorlijk negatief, vooral wat betreft de karige loonsverhoging. Daarnaast heeft de weigering van de werkgever om te praten over vervroegde uittreding bij veel leden kwaad bloed gezet.

Een lichtpuntje voor de leden is volgens CNV Overheid de structurele afspraak met betrekking tot thuiswerken.

 

Frustratie

Bart Schnoor, onderhandelaar namens CNV Overheid, spreekt van een mager resultaat. ‘De frustratie bij de rijksambtenaren over de houding van de werkgever is tijdens het traject behoorlijk gegroeid. We verwachten dan ook dat bij de volgende onderhandelingen de werkgever uit een ander vaatje tapt.’

FNV-onderhandelaar Marco Ouwehand: ‘Veel leden waren opgelucht dat de verslechteringen, die in eerste instantie in het bod van de werkgevers zaten, van tafel zijn.’ Maar van de leden die voor het eindbod hebben gestemd gaf volgens hem 70 procent wel aan dat ze meer van hun werkgever hadden verwacht.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Tom (adviseur juridisch) op
Een voorbarig artikel. De vakbondsleden hebben nog niets aanvaard. FNV grootste bond houdt volgende maand pas een ledenraadpleging.

De tekst in de aanhef kan beter geschrapt worden:
"De leden van de vakbonden CMHF, FNV en CNV Overheid hebben het onderhandelingsakkoord over de cao voor rijksambtenaren aanvaard"
Het klopt niet met de werkelijkheid.
Bovendien is het niet vreemd dat er vele ambtenaren tegen zijn, het bedroevende resultaat.
Door Spijker (n.v.t.) op
Iedere keer wordt weer de hand gelicht met CAO-termijnen (nu weer eens 15 maanden). Matige stijgingspercentages voor de lonen (de inflatie is op jaarbasis 2,7%) probeert men op deze wijze wat te doen lijken. Ondertussen wordt hiermee door de werkgever -weliswaar via onderhandeling- ook nog eens eenmalig loon over drie maanden ingepikt. Wanneer komen Overheden eens met tijdige CAO-overeenkomsten zonder eenmalige inhoudingen? Wordt het trouwens niet eens tijd om op de tijdige totstandkoming van CAO-overeenkomsten een sanctie te zetten in de vorm van verplichte arbitrage?
Door Spijker (n.v.t.) op
Het is nu zaak dat de gemeenteambtenaren eindelijk eens een inhaalslag maken. De vakbonden moeten hun bestaan nu maar eens waar maken via een goede, dus aanzienlijk betere, CAO-gemeenten. Hetzelfde geldt uiteraard voor de pensioenen (aanpassing rekenrente tot een reëel niveau met terugwerkende kracht.
Door Paul (Rijksambetnaar) op
Helaas staat in uw artikel iets wat niet klopt.
U schrijft onder meer 'Een deal is er ook over de vaste toelage voor onregelmatige diensten. Die wordt over het jaar 2021 verdubbeld naar 75 euro.'
Dit is niet juist. De verdubbeling geldt voor de aanvullende vergoeding onregelmatige dienst. En dan ook nog voor een heel specifieke groep.

In het onderhandelaarsakkoord staat dat alleen medewerkers die op 1 december 2021 recht hebben op een vaste toelage onregelmatige dienst, recht hebben op een een verdubbeling van de aanvullende toelage onregelmatige dienst van € 37,50 naar € 75,00 per maand. Die € 75,00 per maand geldt dan voor alle maanden dat deze medewerkers in dienst waren in 2021 en recht hadden op die vaste toelage.

Ik verzoek u dit te corrigeren in uw artikel.
Door Haary (Elders) op
Wat ben ik blij dat ik geen vakbondslid meer ben. Als je kijkt naar de inzet en het uiteindelijke resultaat is duidelijk dat de bonden er niet meer toe doen. Alleen wat al eerder beschreven is geeft aan de er straks weer baantje verdeeld moeten worden.
Door HJJ ( oud-medewerker gemeenten en provincie) op
En dat spreken we nog niet over het pensioen:
de activiteiten om zoveel mogelijk naar de commerciele sfeer te brengen. De bonden zijn steeds gepaaid met functies.De Nederlandse Bond van Pensioenbelangen, al enige tijd actiever geworden, spreekt van pensioenroof.
Door paul (Procesontwerper) op
De werkgever heeft blijkbaar nog niet in de gaten dat jong talent niet binnen blijft en dat zo langzamerhand het zittende talent opzoek gaat naar een werkgever die hun inzet wel waardeert. Verder is het wel weer duidelijk dat de bonden eigenlijk niet zo veel meer voorstellen.
Door drs. E. Nabled op
Die vakbonden gaan al decennia overal met 'frisse tegenzin' akkoord, inclusief 14 jaar geen pensioenverhoging. De bestuurders hebben voor hun lcarriere hun ziel lang aan de politieke bazen verkocht, hun bonden krijgen een stevige premie om het (bestuurlijk) gewenste resultaat te bereiken, dus wie vertegenwoordigen die vakbonden eigenlijk nog. Helemaal niemand en zeker niet de ambtenaar!
Door Ben (Rijksambtenaar (ministerie I&W)) op
Ik ben helemaal niet zo negatief. Terugkijkend over de afgelopen vier jaar, is vanaf 1 januari 2018 de loonontwikkeling in de pas met de inflatie. De 'prijsindex' van het CBS laat t/m september 2021 een stijging zien van 8,8%, terwijl de salarissen met cumulatief 10% zijn gestegen in dezelfde tijd (incl. nu afgesproken verhoging per 1 juli 2021). Netto zelfs 1,2% erop vooruit, ongeacht prestatie.

Met enkel mijn pet op van Rijksambtenaar is mijn eerste instinct misschien ook om te mopperen, maar kijk ik ook als doorsnee belastingbetaler en burger, dan is het niet meer dan normaal dat de Rijksoverheid geen riante autonome groei in beloning kent. De overheid kan/behoort immers ook niet autonoom te groeien zoals een bedrijf, waar bedrijfssucces zich wel vertaalt naar een hogere beloning voor het personeel.

Het succes van de overheid gaat linea recta naar de samenleving, naar het voordeel voor en welzijn van iedereen. Dat is ook wat je mede drijft als ambtenaar, lijkt mij. Maar wat salaris betreft zijn er ver uitlopende schalen en tredes om ook individuele ambities te stimuleren en prestaties te belonen. En wie minder carrièregericht is of anderzijds geen schaalgroei meer heeft, hoeft er in elk geval geen boterham minder om te eten.
Door Jan (beleid) op
Een mager resultaat? Een karige cao die met frisse tegenzin is afgesloten? Als het je niet aanstaat vakbond, waarom ga je dan akkoord? Om vervolgens te zeggen dat het resultaat je eigenlijk niet aanstaat? Hoe zwak kun je zijn? Vind je het gek dat het ledenaantal terug loopt.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers