of 62688 LinkedIn

Alom banenverlies, behalve bij overheid

In het tweede kwartaal van 2020 waren er 322.000 banen minder dan een kwartaal eerder, een afname van 3 procent. De enige bedrijfstakken die nog een lichte banengroei kenden, waren de overheid (plus 2.000), en ict (plus 1.000).

In het tweede kwartaal van 2020 waren er 322.000 banen minder dan een kwartaal eerder, een afname van 3 procent. De enige bedrijfstakken die nog een lichte banengroei kenden, waren de overheid (plus 2.000), en ict (plus 1.000).

Dat meldt het CBS op grond van nieuwe cijfers over de arbeidsmarkt. Het cijfer geeft volgens de onderzoekers nog een geflatteerd beeld van de ontwikkeling van de werkgelegenheid, omdat als gevolg van de coronacrisis in een deel van de banen niet of minder gewerkt kon worden. Geraamd wordt dat het daadwerkelijk aantal gewerkte uren in het tweede kwartaal 6,1 procent lager lag dan in het eerste kwartaal. Tegelijkertijd steeg het aantal werklozen met 72.000 duizend (+26 procent) naar 349.000.

 

Openbaar bestuur

Aan het einde van het tweede kwartaal waren er 26.000 vacatures minder dan een kwartaal eerder. In een half jaar tijd is het aantal openstaande vacatures met 30 procent afgenomen. Relatief gezien nam het aantal openstaande vacatures het meest af in de horeca (-59 procent). Ook in de bedrijfstakken vervoer en opslag en de cultuur, recreatie en overige diensten halveerde het aantal openstaande vacatures. De afname was het kleinst in het openbaar bestuur (-9 procent). In absolute getallen nam het aantal vacatures daar in de eerste helft van dit jaar af met 1.500. Maar nog altijd staan er in het openbaar bestuur zo’n 14.000 open.

Als gevolg van de coronacrisis is de situatie op de arbeidsmarkt nu omgeslagen. Door de afname van het aantal openstaande vacatures en het oplopend aantal werklozen is de spanning op de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal afgenomen tot 57 vacatures per 100 werklozen. Een kwartaal eerder waren dat er nog 81.

 

Werkloosheid

In het tweede kwartaal van 2020, het kwartaal nadat de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus van kracht werden, is het aantal werklozen gestegen van 277.000 naar 349.000. Het gaat om mensen zonder betaald werk die hier recent naar hebben gezocht en direct beschikbaar zijn om aan de slag te gaan. Het werkloosheidspercentage nam toe van 3,0 naar 3,8. Een dergelijke snelle kwartaalstijging van zowel het aantal werklozen als het werkloosheidspercentage deed zich niet eerder voor in de reeks met kwartaalcijfers die het CBS vanaf het verslagjaar 2003 samenstelt.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.