of 59130 LinkedIn

Gemeenten missen kansen

Gemeenten missen kansen. Kansen om te investeren in een toekomstbestendige organisatie.”
Reageer

De jaarlijkse personeelsmonitor van het A+O fonds gemeenten geeft weer hoe het gesteld is met de leeftijdsopbouw bij gemeenten. De monitor laat, weliswaar voorzichtig, een positief beeld zien. De trend dat de gemiddelde leeftijd van ambtenaren steeds verder stijgt, lijkt gekeerd: deze is niet verder omhoog gegaan. Bovendien is 43% van de instromende ambtenaren jong. Juichen? Dat is misschien nog te vroeg, het gemeentelijke personeelsbestand is en blijft in zijn totaliteit sterk vergrijsd en jongeren zijn nog steeds de grootste groep ‘uitstromers’. “Jammer! Gemeenten missen kansen”  vertelt Emke Westra, voorzitter van het jonge ambtenarennetwerk FUTUR. “Kansen om te investeren in een toekomstbestendige organisatie.”

FUTUR trekt de conclusie dat met het oog op de toekomst het noodzakelijk is dat er geïnvesteerd moet worden in het personeelsbestand. Gemeenten hebben nu de kans om te investeren in verjonging en het behouden van jongeren die hart hebben voor de publieke sector. Dit is het moment om te werken aan een kwalitatief sterke organisatie die slagkracht heeft en wendbaar is, zodat ze goed kan omgaan met wat de samenleving van ons vraagt. Strategische personeelsplanningen laten zien dat kennis de organisaties aan het verlaten is en dat deze trend zich zal doorzetten. FUTUR merkt dat gemeenten dit steeds meer in zien en wel willen verjongen, zodat er een gezonde balans tussen ‘jong en oud’ ontstaat. Het vertalen naar effectief beleid en concrete activiteiten blijkt in de praktijk echter moeilijk.

 

Maar niet getreurd, er zijn organisaties die hierop een positieve uitzondering vormen. Een voorbeeld hiervan is het samenwerkingsverband ‘Werken in Haaglanden’. Deze negen gemeenten en veiligheidsregio Haaglanden hebben een concrete integrale aanpak op regionaal niveau. Haaglanden heeft (lokale) traineeships, een adviesbureau voor jonge adviseurs en een actieve mobiliteitsaanpak. Met “de 2e stap in de regio” laat Haaglanden het idee los dat je een jonge ambtenaar voor langere tijd vasthoudt binnen de eigen organisatie. Haaglanden organiseert op regionaal niveau de mobiliteit waardoor je jonge talenten kan behouden voor een organisatie in de regio.

 

Een goed voorbeeld die andere organisaties kan inspireren om ook werk te maken van een toekomstbestendige organisatie. Juist nu de economie aantrekt en het aantal gemeentelijke vacatures stijgt, lijkt dit het ideale moment te zijn om te investeren in verjonging. Investeren in verjonging draagt bij aan de continuïteit van kennis en borgt de aanwezige kunde in de organisatie, meer jonge collega’s binnen de organisatie heeft bovendien een positieve invloed op de energie en effectiviteit. Naast Haaglanden zijn er ook tal van andere inspirerende voorbeelden. FUTUR zegt: grijp deze kans en begin gewoon!

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Stichting FUTUR

Postbus 10213

2501 HE Den Haag

www.futur.nl

info@futur.nl


Stichting Jonge Ambtenaren

Postbus 198
2501 CD Den Haag

www.jongeambtenarendag.nl

info@jongeambtenarendag.nl


Hartmans Netwerk

Zonder contact geen netwerk. Er zijn drie manieren om met ons (of met elkaar) in contact te komen. Het is een kwestie van persoonlijke voorkeur, de onderwerpen per optie zijn slechts indicatief. Contact

Meer nieuws

Bloggers