• ruimte en milieu

    'Er wordt te veel en verkeerd gebouwd'

    Woningbouw is voor markt en overheid een lucratieve zaak geworden, dat maakt hebberig en kortzichtig. Geografe Harkolien Meinsma analyseerde de demografische ontwikkeling op de woningmarkt. 'De inhaalslag in woningbouw leidt tot leegstand'.

    04 januari 2008
    'Er wordt te veel en verkeerd gebouwd'
Advertentie