of 59250 LinkedIn

Metafoor

Hét adviesbureau voor gebiedsontwikkeling

Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling is een landelijk opererend advies- en detacheringsbureau. Sinds de oprichting in 1995 hebben wij veel overheden (voornamelijk gemeenten), woningbouwcorporaties en private partijen geadviseerd bij al hun vragen omtrent planeconomie, project- en procesmanagement en publiek- en privaatrecht. Metafoor levert kwalitatief hoogwaardige en kennisintensieve ondersteuning op maat door middel van advisering, detachering en onderzoek.


 • Juridisch kwartaalbericht Gebiedsontwikkeling

  Metafoor Reageer
  In 2017 zijn we gestart met juridische kwartaalberichten. Uit contacten met meerdere van onze opdrachtgevers uit de private sector bleek dat juridische berichtgeving over actualiteiten in …
 • Kostenverhaalskeuzes via de Crisis- en herstelwet

  Metafoor Reageer
  De 16e tranche van het Besluit uitvoering Chw geeft voor diverse projecten de mogelijkheid een nieuwe set kostenverhaalsregels toe te passen. Als een gemeente die mogelijkheid gebruikt mag ze …
 • Wanneer is sprake van betalingsplanologie?

  Metafoor Reageer
  Over die vraag is in 2017 een rechtbankuitspraak gedaan. Betalingsplanologie is het kopen van planologische medewerking. Maar ook het bedingen van een substantieel hoger bedrag dan in een …
 • Vierde Kwartaalbericht Grondexploitaties. Presentatie van de belangrijkste kwartaalcijfers met betrekking tot gebiedsontwikkeling en grondexploitaties

  Vierde Kwartaalbericht Grondexploitaties

  Metafoor Reageer
  In het kwartaalbericht grondexploitaties presenteren wij de belangrijkste kwartaalcijfers met betrekking tot gebiedsontwikkeling en grondexploitaties. Wij hebben de meest recente kwartaalcijfers van …
 • Kostenverhaalskeuzes via de Crisis- en herstelwet. De 16e tranche laat ook nieuwe keuzes toe. Wat zijn de nieuwe mogelijkheden?

  Kostenverhaalskeuzes via de Crisis- en herstelwet

  Metafoor Reageer
  Met de Crisis- en herstelwet wordt geanticipeerd op de Omgevingswet. Per tranche van het Besluit uitvoering Chw worden nieuwe experimenten mogelijk gemaakt. De 16e tranche biedt nieuwe mogelijkheden …
 • Aanmelding project voor m.e.r.-beoordeling

  Metafoor Reageer
  Consequenties voor het proceduretraject. In het Juridisch Kwartaalbericht Q1 2018 zijn wij ingegaan op planologische procedures, waarbij de keuze voor een nieuw bestemmingsplan of een …
 • Juridisch kwartaalbericht. Juridische berichtgeving over actualiteiten in gebiedsontwikkeling

  Juridisch kwartaalbericht

  Metafoor Reageer
  In 2017 zijn we gestart met juridische kwartaalberichten. Uit contacten met meerdere van onze opdrachtgevers uit de private sector bleek dat juridische berichtgeving over actualiteiten in …
 • Outlook Grondexploitaties 2018. De ontwikkeling op de korte, middellange en lange termijn van de belangrijkste kosten- en opbrengstenparameters in grondexploitaties.

  Outlook Grondexploitaties 2018

  Reageer
  Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling publiceert hierbij de  Outlook Grondexploitaties 2018 . Wij brengen met de Outlook grondexploitaties 2018 in beeld hoe de belangrijkste kosten- en …
 • Kwartaalbericht Grondexploitaties Q3 2017. Belangrijkste kwartaalcijfers met betrekking tot grondexploitaties en gebiedsontwikkeling. Inzicht in de ontwikkeling van de macro-economische kosten- en opbrengstenkengetallen.

  Kwartaalbericht Grondexploitaties

  Reageer
  In het Kwartaalbericht Grondexploitaties geven wij u de belangrijkste kwartaalcijfers met betrekking tot grondexploitaties en gebiedsontwikkeling. Wij verschaffen inzicht in de ontwikkeling van de …

Contactgegevens

Bolderweg 2

1332 AT Almere (gebouw A3)

T 036-5300211

 

www.metafoorro.nl

info@metafoor.nl 

Meest gelezen

Ondersteuning bij gebiedsontwikkeling

Whitepapers

Infographic

Afbeelding