of 59244 LinkedIn

Metafoor

Hét adviesbureau voor gebiedsontwikkeling

Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling is een landelijk opererend advies- en detacheringsbureau. Sinds de oprichting in 1995 hebben wij veel overheden (voornamelijk gemeenten), woningbouwcorporaties en private partijen geadviseerd bij al hun vragen omtrent planeconomie, project- en procesmanagement en publiek- en privaatrecht. Metafoor levert kwalitatief hoogwaardige en kennisintensieve ondersteuning op maat door middel van advisering, detachering en onderzoek.


 • Juridisch Kwartaalbericht april 2019. Spraakmakende casussen betreffende gebiedsontwikkeling

  Juridisch Kwartaalbericht april 2019

  Metafoor Reageer
  In het Kwartaalbericht leest u over uitspraken van rechtbanken, interessante ontwikkelingen en spraakmakende casussen betreffende gebiedsontwikkeling.
 • Kwartaalbericht Grondexploitaties 2018-Q4. De belangrijkste kwartaalcijfers met betrekking tot grondexploitaties en gebiedsontwikkeling. En inzicht in de ontwikkeling van de macro-economische kosten- en opbrengstenkengetallen

  Kwartaalbericht Grondexploitaties 2018-Q4

  Metafoor Reageer
  In het Kwartaalbericht Grondexploitaties geven wij u de belangrijkste kwartaalcijfers met betrekking tot grondexploitaties en gebiedsontwikkeling. Wij verschaffen inzicht in de ontwikkeling van de …
 • Verboden verbodsbepalingen. Grondtransacties en het afzien van het instellen van een rechtsmiddel tegen een beoogde planologische wijziging.

  Verboden verbodsbepalingen

  Metafoor Reageer
  In de praktijk komt het vaak voor dat partijen in het kader van een grondtransactie overeenkomen dat een van de partijen afziet (of beiden afzien) van het instellen van een rechtsmiddel tegen een …
 • Juridisch kwartaalbericht januari 2019. juridische berichtgeving over actualiteiten in gebiedsontwikkeling

  Juridisch kwartaalbericht januari 2019

  Metafoor Reageer
  In 2017 zijn we gestart met juridische kwartaalberichten. Uit contacten met meerdere van onze opdrachtgevers uit de private sector bleek dat juridische berichtgeving over actualiteiten in …
 • Outlook grondexploitaties 2019. Betrouwbaar naslagwerk bij het inschatten van de kosten- en opbrengstenparameters van grondexploitaties.

  Outlook grondexploitaties 2019

  Metafoor Reageer
  Met deze outlook bieden wij een betrouwbaar naslagwerk bij het inschatten van de kosten- en opbrengstenparameters van grondexploitaties. De Outlook is opgesteld op basis van onze adviespraktijk, …
 • Kwartaalbericht Grondexploitaties 2018-Q3. De belangrijkste kwartaalcijfers met betrekking tot grondexploitaties en gebiedsontwikkeling.

  Kwartaalbericht Grondexploitaties 2018-Q3

  Metafoor Reageer
  In het Kwartaalbericht Grondexploitaties geven wij u de belangrijkste kwartaalcijfers met betrekking tot grondexploitaties en gebiedsontwikkeling. Wij verschaffen inzicht in de ontwikkeling van de …
 • Ministeriële regeling plankosten exploitatieplan

  Metafoor Reageer
  In drie eerdere kwartaalberichten (juni 2017, september 2017 , januari 2018 ) zijn wij ingegaan op de regeling plankosten exploitatieplan zoals die per 1 april 2017 in werking is getreden. Daarbij …

Contactgegevens

Bolderweg 2

1332 AT Almere (gebouw A3)

T 036-5300211

 

www.metafoorro.nl

info@metafoor.nl 

Meest gelezen

BENCHMARK GRONDBEDRIJFSTAKEN

Unieke kans om enerzijds feiten, analyses en achtergrondinformatie over uw grondbedrijf te verkrijgen, en anderzijds van uw collega's in andere gemeenten te leren.


Lees meer

Ondersteuning bij gebiedsontwikkeling

Whitepapers