of 59162 LinkedIn

Metafoor

Hét adviesbureau voor gebiedsontwikkeling

Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling is een landelijk opererend advies- en detacheringsbureau. Sinds de oprichting in 1995 hebben wij veel overheden (voornamelijk gemeenten), woningbouwcorporaties en private partijen geadviseerd bij al hun vragen omtrent planeconomie, project- en procesmanagement en publiek- en privaatrecht. Metafoor levert kwalitatief hoogwaardige en kennisintensieve ondersteuning op maat door middel van advisering, detachering en onderzoek.


 • Ministeriële regeling plankosten exploitatieplan

  Metafoor Reageer
  In drie eerdere kwartaalberichten (juni 2017, september 2017 , januari 2018 ) zijn wij ingegaan op de regeling plankosten exploitatieplan zoals die per 1 april 2017 in werking is getreden. Daarbij …
 • Juridische kwartaalbericht oktober 2018. Juridische berichtgeving over actualiteiten in gebiedsontwikkeling, met name op het vlak van grondexploitatie en kostenverhaal

  Juridische kwartaalbericht oktober 2018

  Metafoor Reageer
  In 2017 zijn we gestart met juridische kwartaalberichten. Uit contacten met meerdere van onze opdrachtgevers uit de private sector bleek dat juridische berichtgeving over actualiteiten in …
 • Kwartaalbericht Grondexploitaties 2018 Q2. De belangrijkste kwartaalcijfers met betrekking tot grondexploitaties en gebiedsontwikkeling én inzicht in de ontwikkeling van de macro-economische kosten- en opbrengstenkengetallen

  Kwartaalbericht Grondexploitaties 2018 Q2

  Metafoor Reageer
  In het Kwartaalbericht Grondexploitaties geven wij u de belangrijkste kwartaalcijfers met betrekking tot grondexploitaties en gebiedsontwikkeling. Wij verschaffen inzicht in de ontwikkeling van de …
 • Kostenverhaal buitenwijkse voorzieningen. Hoe moeten verwervingskosten worden bepaald bij opname ervan in een exploitatieplan van een voorziening die buiten het exploitatiegebied is of wordt aangelegd.

  Kostenverhaal buitenwijkse voorzieningen

  Metafoor Reageer
  Op 16 maart 2018 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een einduitspraak in beroep tegen het Barneveldse exploitatieplan Harselaar-Driekhoek 1e herziening (in deze editie …
 • Derde Juridisch Kwartaalbericht 2018. Met onze kwartaalberichten gaan we in op gebiedsontwikkeling als geheel.

  Derde Juridisch Kwartaalbericht 2018

  Metafoor Reageer
  Dit is het derde Juridisch Kwartaalbericht van 2018! In 2017 zijn we gestart met deze juridische kwartaalberichten. Hoewel er op het gebied van omgevingsrecht en vastgoedrecht al allerlei …
 • Benchmark Grondbedrijfstaken

  Metafoor Reageer
  Metafoor organiseert dit jaar samen met BMC de Benchmark Grondbedrijfstaken. Dit is voor gemeenten een unieke kans om enerzijds feiten, analyses en achtergrondinformatie over uw grondbedrijf te …

Contactgegevens

Bolderweg 2

1332 AT Almere (gebouw A3)

T 036-5300211

 

www.metafoorro.nl

info@metafoor.nl 

Meest gelezen

BENCHMARK GRONDBEDRIJFSTAKEN

Unieke kans om enerzijds feiten, analyses en achtergrondinformatie over uw grondbedrijf te verkrijgen, en anderzijds van uw collega's in andere gemeenten te leren.


Lees meer

Ondersteuning bij gebiedsontwikkeling

Whitepapers