of 59250 LinkedIn

Bestuursacademie Nederland

Samen met klanten en partners bouwt de Bestuursacademie Nederland mee aan de professionalisering van overheidsorganisaties. De academie richt zich zowel op de ontwikkeling van mensen als organisaties binnen het openbaar bestuur. Via een compleet pakket aan vakopleidingen en praktijkgerichte trainingen worden jaarlijks duizenden medewerkers van gemeenten, provincies en waterschappen opgeleid en getraind. En overheidsorganisaties krijgen advies op het gebied van Human Resources, organisatie- en teamontwikkeling, leiderschap en cultuurverandering.


 • Sociaal werk, een domein in beweging. Hernieuwde profilering en positionering van sociaal werk is noodzakelijk en opleiding dient daar een grote rol in te spelen

  Sociaal werk, een domein in beweging

  Bestuursacademie Nederland Reageer
  In het sociaal domein hebben we te maken met ingrijpende maatschappelijke ontwikkelingen. Enerzijds is dat de verschuiving van verzorgingsstaat naar de participatiesamenleving waarin mensen veel …
 • Welk effect heeft de meicirculaire op de algemene uitkering? Hoe verwerkt u dat in de ramingen voor de komende jaren?

  Welk effect heeft de meicirculaire op de algemene uitkering?

  Bestuursacademie Nederland Reageer
  Bent u na de verkiezingen in maart ook weer verblijd met een nieuw, ambitieus College? Misschien heeft u wel een breed samengesteld College gekregen dat zich wil profleren op economische kracht en …
 • De omgeving moet ook meegaan in de verandering. Een gesprek met Judith Vermaas, teamleider stafbureau Burgerzaken van de gemeente Almere.

  De omgeving moet ook meegaan in de verandering

  Bestuursacademie Nederland Reageer
  Als je mensen mee wilt krijgen in verandering is het onder meer belangrijk dat ze zich ervan bewust worden dat niet alles zo vanzelfsprekend is. Daarnaast is het nodig dat ook de omgeving – …
 • Beleid maken en beleid schrijven: focus op de kern. De aanleiding, de probleemstelling en het doel van jouw beleidstekst zo concreet mogelijk maken, geeft een solide basis

  Beleid maken en beleid schrijven: focus op de kern

  Bestuursacademie Nederland Reageer
  Een nieuw beleidsstuk of een nieuwe nota: je gaat er fris en vol enthousiasme mee aan de slag, maar soms loopt het anders dan verwacht. Dan is jouw stuk, om vage redenen, niet goed genoeg of lijk je …
 • Wat betekent blockchain voor gemeenten? Wat is de meerwaarde en hoe kunnen daar stappen in genomen worden?

  Wat betekent blockchain voor gemeenten?

  Bestuursacademie Nederland Reageer
  Blockchain heeft een steeds grotere impact op allerlei gemeentelijke processen. Maar wat is de meerwaarde van blockchaintechnologie voor gemeenten? En hoe kunnen daar stappen in genomen worden? Om …
 • Overheidsinstanties moeten een FG aanstellen. De verplichting om een functionaris voor de gegevensbescherming aan te stellen, geldt ongeacht het type gegevens dat verwerkt wordt.

  Overheidsinstanties moeten een FG aanstellen

  Bestuursacademie Nederland Reageer
  Nog ruim een week en het is zover. Op 25 mei treedt de nieuwe Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Alle organisaties die met persoonsgegevens …
 • Grijp je kans; dat kan maar 1 keer! Ten onrechte worden afdelingen Publieks- en Burgerzaken weggezet als een beetje stoffige afdelingen waar men iets doet met paspoorten, rijbewijzen en geboorteaangiften

  Grijp je kans; dat kan maar 1 keer!

  Bestuursacademie Nederland Reageer
  Er komen grote veranderingen en spannende tijden aan. Met die woorden sloot ik mijn vorige column af. Ik vroeg mij daarin af of ons werk er nog wel toe doet. Bijna alle gemeenten hebben de …

Meer weten over onze trainingen en opleidingen?

Kijk op onze website www.bestuursacademie.nl.

Persoonlijk studieadvies

Wilt u weten welke opleiding of training het best bij u past? Vraag dan een persoonlijk studieadvies aan. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

 

Heeft u vragen dan kunt u ons ook bereiken via info@bestuursacademie.nl of 035 – 760 48 50.

Start binnenkort

Bloggers

Whitepapers

 • Overtuigen is ‘iemand met bewijzen tot andere gedachten brengen’, lezen we in de...

  Overtuigen

  Overtuigen is ‘iemand met bewijzen tot andere gedachten brengen’, lezen we in de...
 • Presenteren. Het woord heeft het al in zich. Het gaat om het geven van een presentje aan je...

  Presenteren

  Presenteren. Het woord heeft het al in zich. Het gaat om het geven van een presentje aan je...
 • Veel vraagstukken zijn zo complex dat er vanuit verschillende belangen en disciplines naar...

  Procesbegeleiden

  Veel vraagstukken zijn zo complex dat er vanuit verschillende belangen en disciplines naar...
 • Kijkend naar de definitie van regisseren in de Dikke Van Dale komen we niet veel verder dan de...

  Regisseren

  Kijkend naar de definitie van regisseren in de Dikke Van Dale komen we niet veel verder dan de...

In één dag weer helemaal op de hoogte

Op de hoogte blijven van alle relevante wijzigingen en ontwikkelingen in uw vakgebied? Kom naar een van de actualiteitendagen. In één dag bent u weer helemaal bij en weet u wat die ontwikkelingen betekenen voor uw dagelijkse praktijk. 

Meest gelezen

Maatwerk

De Bestuursacademie Nederland organiseert opleidingen en trainingen op maat. Op basis van uw wensen en de leerdoelen in uw organisatie stellen we scherpe opleidings- en trainingsprogramma’s samen. We voeren deze trajecten uit waar en wanneer u dat wenst.

 

Laat uw opleidings- of trainingswensen bij ons achter en we nemen snel contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.

Veranderende rol van de overheid

Verwijten aan het adres van burgers dat zij zich niet betrokken voelen bij de publieke zaak of hun verantwoordelijkheid niet nemen, zijn misplaatst. De vitale samenleving, waarin mensen zich volop inzetten, bestaat al. Dat schrijft de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) in zijn advies ‘Loslaten in vertrouwen. Naar een nieuwe verhouding tussen overheid, markt en samenleving.’ In de nieuwe situatie maakt de overheid een bewuste keuze welke rol zij wil spelen bij initiatieven die in de samenleving ontstaan.

 

Wij helpen overheidsorganisaties om te gaan met de veranderende rol van de overheid.