Alle whitepapers

Wijziging woonplaatsbeginsel jeugd

Compensatieregeling waarschijnlijk te klein.

Achtergrond

Per 1 januari 2022 is het woonplaatsbeginsel (WPB) in de Jeugdwet aangepast, waardoor de verantwoordelijke gemeente voor ca. 20.000 jongeren verandert. Samen met de wijziging van het woonplaatsbeginsel wordt ook de financieringssystematiek aangepast. Gemeenten met relatief grote verblijfsinstellingen binnen hun gemeentegrenzen, waar de kosten in 2020 en 2021 zijn gestegen, ondervinden hierdoor een financieel nadeel.

Bevindingen en conclusies

Om deze gemeenten te compenseren is er een compensatieregeling opgesteld, die leidt tot een herverdeling van 30 mln tussen gemeenten onderling. Echter, naar verwachting is deze regeling waarschijnlijk veel te klein. Wanneer alle gemeenten die er recht op hebben compensatie aanvragen zal de totale aanvraag 160 mln zijn. Dit blijkt uit analyse van de uitgaven aan jeugdzorg voor Voogdij / 18+ die het CBS jaarlijks publiceert. In aanvulling op de totaalberekening is ook berekend wat de verwachte aanvraag en uitkering is per gemeente.

Inhoud

  • Achtergrond wijziging woonplaatsbeginsel en compensatieregeling
  • Verwachte aanvraag o.b.v. uitgaven aan jeugdzorg voor Voogdij / 18+
  • Conclusies en aanbevelingen voor gemeenten
  • Bijlage: verwachte aanvraag per gemeente

Whitepaper aanvragen

Aanhef