Alle whitepapers

Werkdruk aanpakken is meer dan taakeisen verminderen

Welke factoren dragen nog meer bij aan het verminderen van werklast?


De werkdruk in de zorg, het onderwijs en bij de overheid is hoog. Daarmee vertellen we niets nieuws. Uit een onderzoek van de beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland bleek een paar jaar geleden al dat 85% dagelijks last heeft van het personeelstekort. Ze zijn gedwongen steeds meer werk in minder tijd te verzetten en daardoor kunnen ze minder tijd besteden aan de patiënt. Ongeveer dezelfde ontwikkeling zien we in andere sectoren zoals het onderwijs. Die ervaren werkdruk gaat vaak ten koste van werkplezier, de kwaliteit van het werk, de gezondheid en het privéleven. En daar wordt niemand beter van.

Personeelstekorten zijn niet meteen op te lossen. Maar aan werkdruk bij zorg, onderwijs en overheid kunnen we veel doen.

Verder lezen? Download het whitepaper.

Whitepaper aanvragen

Aanhef