Alle whitepapers

Wat kunnen we leren uit tijdelijke huisvesting-processen?

Het belang van flexwoningen staat duidelijk hoog op de agenda in Nederland. De behoefte aan woningen voor diverse doelgroepen is groot. Met het uitbreken van de oorlog in Oekraïne werd dit draagvlak almaar groter. Zo ook bij de reguliere woningbouw. Flexwoningen kunnen dienen als aanvulling op (reguliere) woningbouwprojecten.

Er wordt echter minder gesproken over hoe we ze snel kunnen realiseren. Daarom staat kenniscafé 5 volledig in het teken van het proces. Hoe? De 3 partijen; VINU, Omniplan en Procap brachten ieder een eigen casus in.

Whitepaper aanvragen

Aanhef