Alle whitepapers

Wat houdt het Acantus arrest in voor de bodemenergiesector?

In januari 2022 is door de Hoge Raad een uitspraak gedaan inzake een geschil tussen een verhuurder en huurders, het Acantus arrest. We merken dat er verwarring is ontstaan door deze uitspraak. Volgens veel partijen in de media en politiek betekent deze uitspraak een hoop problemen voor de bodemenergiebranche en voor woningcorporaties specifiek. Uit bestudering en analyse van de uitspraak blijkt dat dit sterke nuancering vraagt en de impact veel minder groot is of hoeft te zijn dan gedacht.

Branchevereniging Bodemenergie analyseerde de uitspraak en werpt licht op de zaak. Download hier de korte analyse!

Whitepaper aanvragen

Aanhef