Alle whitepapers

Waardegedreven werken in onderwijs en jeugdhulp

Waardegedreven werken krijgt in de jeugdhulpverlening steeds meer navolging. Meer en meer richten professionals en organisaties zich op het realiseren van toegevoegde waarde voor kinderen of jongeren en de gezinnen waarin zij opgroeien. Ook in het onderwijs focussen steeds meer scholen op de individuele mogelijkheden en behoeften van al hun leerlingen (bijvoorbeeld in ontwikkelgericht onderwijs). Je zou denken dat een waardegedreven samenwerking tussen jeugdhulpverlening en onderwijs een logische en gewenste volgende stap is. Maar dat blijkt in de praktijk vaak weerbarstig te zijn. Het gebeurt nogal eens dat bijvoorbeeld de centrale plaats van de onderwijsdoelen op een school een remmende werking heeft op de samenwerking.

Deze verhandeling over waardegedreven werken in onderwijs én jeugdhulp samen laat zien hoe een gemeenschappelijke werkwijze eruit kan zien. Een gemeenschappelijke aanpak helpt professionals in onderwijs en jeugdhulp om aan de behoeften van individuele kinderen en/of gezinnen te voldoen en samen aan betere onderwijsresultaten te werken.

Inhoudsopgave

Inleiding
Een voorbeeld: hulp voor Yasmin
Waardegedreven werken
Effectieve samenwerking vraagt om een passsende organisatie
Waardegedreven werken in onderwijs en jeugdhulp
Waardegedreven werken voor Yasmin
Waardegevreden werken in onderwijs en jeugdhulp biedt kansen

Whitepaper aanvragen

Aanhef