Alle whitepapers

Voorbij burgerparticipatie

De overheid doet actief aan burgerparticipatie. Onduidelijk blijft wat men precies met burgerparticipatie bedoelt, wat het verschil met inspraak is en hoe de overheid daarin haar eigen rol ziet. Het is niet vreemd, dat de praktijk teleurstellende resultaten laat zien.

Inhoudsopgave

Burgerparticipatie

Multifocale bril

Zelforganiserend vermogen

Whitepaper aanvragen

Aanhef