Alle whitepapers

Voor welk ziekenhuis kiezen patiënten?

Bij de keuze voor een ziekenhuis is nabijheid voor patiënten de belangrijkste factor. Kwaliteit doet er ook toe, maar mensen reizen hiervoor niet meer dan een paar minuten extra. Verzekeraars kunnen van waardegedreven zorginkoop geen grote effecten verwachten wat betreft het aantal patiënten dat naar de ziekenhuizen gaat waarmee ze afspraken maken.

Welke factoren zijn van invloed op in welk ziekenhuis patiënten zich laten behandelen? Deze vraag hebben SEO Economisch Onderzoek, Atlas Research en de Vrije Universiteit onderzocht in opdracht van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Hierbij staat de daadwerkelijke ziekenhuiskeuze centraal en niet de hypothetische keuze die mensen maken op het moment dat ze helemaal geen zorg nodig hebben. Het onderzoek is gebaseerd op een uitgebreid gegevensbestand dat informatie over gedeclareerde zorg op patiëntniveau combineert met informatie over zorgaanbieders en sociaaleconomische en demografische kenmerken. Zorgverzekeraars kunnen hieruit leren in hoeverre afspraken die ze met ziekenhuizen maken over de kwaliteit van de geboden zorg ertoe leiden dat meer van hun verzekerden deze ziekenhuizen bezoeken.

Inhoudsopgave: 

Samenvatting
1 Inleiding
1.1 Motivatie
1.2 Onderzoeksvraag en aanpak
1.3 Leeswijzer
2 Wat is de invloed van nabijheid?
3 Wat is de invloed van kwaliteit en prijs?
4 Welke rol speelt de huisarts?
5 Conclusie
Referenties
Bijlage A Data en methode
Bijlage B Extra tabellen en figuren
Bijlage C Resultaten discrete keuzemodel