Alle whitepapers

Verspil het niet!

Pak de schaduwzijde van plastics met urgentie aan

Plastics (bulk, coatings en lijmstoffen) zijn, net als metalen, hout, glas en aardewerk, van cruciaal belang voor onze huidige maatschappij. De komende decennia zal dat niet anders zijn. We verwachten dat plastics belangrijk zullen blijven. Dat komt door hun unieke eigenschappen en hun mogelijkheden voor grootschalige productie, niet alleen om te worden ingezet als primair materiaal in bestaande en nieuwe toepassingen, maar ook ter vervanging van andere materialen in bestaande toepassingen, zoals metalen. Daarnaast zijn er weinig alternatieven, waardoor we afhankelijk zullen blijven van plastics.

De toenemende vraag naar plastics zal in een verdere stroomversnelling komen door de groei van de wereldbevolking en de welvaart in combinatie met een toename van de vraag naar plastics in bijvoorbeeld verpakkingen, gebouwen en auto’s.
Het gebruik van plastics is echter niet duurzaam en de bijbehorende negatieve gezondheids- en milieueffecten, zoals broeikasgasemissies, plasticafval en micro- en nanoplastics, zijn onaanvaardbaar. Dit leidt tot verborgen kosten van plastics in een wegwerpmaatschappij.

TNO pleit voor een toekomst waarin circulair plastic de norm is. Benieuwd naar de analyse? Download de whitepaper!

Whitepaper aanvragen

Aanhef