Alle whitepapers

Verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed

10 tips om te versnellen


Komen gemeenten wel voldoende toe aan de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed?  Of hebben ze hun geld en aandacht hard nodig voor andere zaken? Dat monitored de VNG.  Volgens de tijdlijn van de VNG zou op 30 september 2022 weer een nieuwe voortgangsrapportage naar buiten worden gebracht over verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. (bron: vng.nl/verduurzamen-maatschappelijk-vastgoed)

We zijn benieuwd, want het is inmiddels oktober. Uit de voortgangsmeting van 2021 kwam naar voren dat de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed niet snel genoeg gaat om de wettelijke doelen in 2030 (fit for 55) en 2050 (klimaatakkoord) te halen. Wat wij als adviseur voor gemeenten op dit vlak waarnemen is dat het sneller kan en sneller moet. Wij zijn zeer gemotiveerd om daarbij te helpen, want wij hebben als adviesbureau de ambitie om in 2030 100% CO2-positief, circulair en in harmonie met de natuur te zijn, samen met onze opdrachtgevers.

Wil je als gemeente tips om de verduurzaming van het vastgoed te versnellen? Lees dan dit whitepaper met 10 tips voor het versnellen van de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed.

Whitepaper aanvragen

Aanhef