Alle whitepapers

Datagedreven werken op het thema veiligheid

Het thema Veiligheid is een complex terrein om datagedreven werken in de praktijk te brengen. Dit zien we ook echt terug. Anders dan in het Sociaal Domein of andere gemeentelijke domeinen, waar datagedreven werken is ingeburgerd, wordt op het thema Veiligheid door gemeente doorgaans geëxperimenteerd met datagedreven aanpakken, onder andere door de strikte juridische kaders die binnen dit thema worden gehanteerd. We zien dat men nog zoekend is naar manieren waarop datagedreven werken kan worden toegepast binnen de (dagelijkse) werkzaamheden en werkprocessen.

In deze whitepaper vind je initiatieven, handige tips om datagedreven werken op te pakken, een toelichting op de geldende juridische kaders en een verdere uiteenzetting over het volwassenheidsmodel van Gartner. We geven je meer inzicht in manieren om met datagedreven werken aan de slag te gaan.

Auteurs: Remco van Dijke en Rob Kerkdijk.

Whitepaper aanvragen

Aanhef