Alle whitepapers

Van klimaatakkoord naar keukentafel

Als wegbereider in de energietransitie neemt vereniging Klimaatverbond Nederland, met de bij haar aangesloten gemeenten, provincies en waterschappen, initiatieven op thema's waarvan wij denken dat die over enkele jaren brede relevantie krijgen. Zo werken we aan koelte, hittestress, CO2-beprijzing, een inclusieve energietransitie én aan ontzorging van bewoners en eigenaren op het gebied van energiebesparing in de gebouwde omgeving. Over die ontzorgende aanpak van de energietransitie gaat dit Whitepaper.

Inhoudsopgave

Voorwoord
1. De klimaatopgave in de gebouwde omgeving
2. De klassieke marktroute
3. Een gebalanceerde markt
4. De samenlevingsroute
5. Wijktransitie als systeemverandering
6. Organisatie van de wijktransitie – verbinden, ontzorgen en uitvoeren
7. Naar een solide uitvoering van de wijkgerichte energietransitie

Whitepaper aanvragen

Aanhef