Alle whitepapers

Van handmatig naar automatisch lakken voor de Woo

Juristen en informatiespecialisten van bedrijven en overheidsinstanties behandelen elke dag enorme hoeveelheden gevoelige informatie waaronder zowel persoonlijk identificeerbare informatie (PII) als beschermde gezondheidsinformatie (PHI), intellectueel eigendom, bedrijfsgeheimen, financiële informatie en nog veel meer. Tegelijkertijd zijn zij vaak verplicht om informatie te verstrekken aan andere juristen, de rechtbank, toezichthouders en, onder bepaalde omstandigheden, journalisten en burgers die verzoeken om hun persoonlijke dossiers of overheidsdocumenten indienen.

Anonimiseren voor de Wet Open Overheid - het verbergen van tekst - is het middel waarmee juridische teams of informatieafdelingen vertrouwelijke informatie verwijderen uit openbaar te maken documenten. Er zijn twee grote uitdagingen rond het anonimiseren: het efficiënt identificeren van de vertrouwelijke informatie die mogelijk verborgen zijn in stapels openbaar te maken informatie en het verwijderen ofwel lakken van die informatie voorafgaand aan het openbaar maken of overdragen.

Lees meer in onze whitepaper.

Whitepaper aanvragen

Aanhef