Alle whitepapers

Valt het onder de Jeugdwet, of niet?

De Jeugdwet raakt andere wetten, zoals de Wmo 2015, Zvw en onderwijswetten. Het is belangrijk dat u de afbakening van de Jeugdwet duidelijk heeft.

Er zijn situaties waarbij dat lastig is! De juristen van Wolters Kluwer Schulinck krijgen hier veel vragen over. Dit whitepaper beantwoordt een aantal van deze veelgestelde vragen.

Krijg inzicht in:

  • Vervoer
  • Persoonlijke verzorging
  • Jeugdhulp vanaf 18 jaar, onder welke wet valt het?
  • En meer!

Download het whitepaper voor de antwoorden.

Whitepaper aanvragen

Aanhef