Alle whitepapers

De toekomst van georganiseerde speeltuinen

BMC heeft op verzoek van Stichting Nationaal Jeugd Fonds Jantje Beton een onafhankelijke verkenning langs speeltuinen en betrokken partners gedaan. De hoofdvraag: hoe maken we de georganiseerde speeltuin in Nederland toekomstbestendig? We hebben vanuit de volgende invalshoeken naar de speeltuinen gekeken en daar specifieke expertises aan gekoppeld:

  1. De speeltuin als voorziening om kinderen te laten spelen en ontwikkelen, inclusief bredere sociaal-maatschappelijke functies;
  2. De speeltuin als maatschappelijke organisatie, met bedrijfsvoering, financiering, vrijwilligers, personeelsmanagement en samenwerking;
  3. De speeltuin als onderdeel van de openbare ruimte en de leefomgeving van mensen; 
  4. De speeltuin als optelsom van de drie voorgaande invalshoeken en daarmee als belangrijke factor in de brede sociaalmaatschappelijke, ruimtelijke en klimaatgerichte vraagstukken van onze samenleving.

In deze whitepaper delen we onze kennis en inzichten om te laten zien hoe belangrijk het is om de georganiseerde speeltuin te behouden en te versterken. Bovendien roepen we op tot actie met concrete aanbevelingen hoe we dit kunnen aanpakken. 

Whitepaper aanvragen

Aanhef