Alle whitepapers

Stappenplan naar BENG of ENG

BENG staat voor bijna energieneutraal gebouw en is een uitdrukking van energieprestatie. In alle landen van de Europese Unie gelden BENG-eisen. 
Deze bouwregels stellen eisen aan de maximale energiebehoefte, het fossiele energiegebruik en aan de opwek van hernieuwbare energie van gebouwen.  

BENG binnen nieuwbouw betekent dit dat niet alleen rekening gehouden wordt met een goede isolatie van de gebouwschil en energiezuinige installaties, maar ook met de toepassing van duurzame energie.
Ook andere duurzaamheidselementen die niet direct onder de BENG eisen vallen verdienen aandacht, zoals bijvoorbeeld circulariteit, waterverbruik, gezondheid en biodiversiteit. 

De volgende stap is van BENG naar ENG: energieneutraal gebouw. Een energieneutraal gebouw (ENG) verbruikt zeer weinig energie en gebruikt energie uit hernieuwbare bronnen als zon, water of wind. Als het gebouwgebonden energiegebruik over een jaar gezien helemaal gecompenseerd wordt door opwekking in, aan of nabij het gebouw, dan is het gebouw formeel een energieneutraal gebouw (ENG).

Welke consequenties hebben de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG) en een energieneutraal gebouw (ENG)? Hoe wordt een bijna energieneutraal gebouw ook comfortabel voor de eindgebruikers? Dat de onderhoudskosten te dragen zijn? Waar begin je en hoe pak je dat aan?

Vraag nu het stappenplan aan.

Whitepaper aanvragen

Aanhef