Alle whitepapers

Stappenplan gemeentelijk vastgoed

HEVO ontwikkelde een stappenplan waarmee gemeenten en andere instellingen in de publieke sector hun vastgoedportefeuille efficiënter, doelmatiger en duurzamer kunnen maken.

Aan de hand van dit stappenplan beschrijven wij de mogelijkheden om de kern­vraag te beantwoorden en financiële ruimte te vinden in de vastgoed­portefeuille.

De kernvragen die we kunnen stellen zijn: welke gevolgen heeft het voorgaande voor het maatschappelijk vastgoed? Of omgekeerd: op welke manier kan de herstructurering van de vastgoedportefeuille bijdragen aan het oplossen van de financiële tekorten? Voor welke kerntaken is huisvesting nodig en welke eigendomsverhoudingen horen daarbij? Wie heeft zeggenschap over het vastgoed en over welke termijn?

Whitepaper Aanvragen

Aanhef