Alle whitepapers

Special sociaal: Zorgcliënt niet beter af

Beter en efficiënter moest het er na de decentralisaties in het sociaal domein aan toegaan. Dat blijkt voor gemeenten een brug te ver. Ook de coronacrisis speelt hen parten. Misschien wordt het tijd het begrip maatwerk eens opnieuw te munten. Of helpt een zakelijker omgang met de cliënt gemeenten vooruit? Zeker in de schuldhulpverlening lijkt dat noodzaak. Corona werpt ook daar z’n schaduw vooruit.

Inhoudsopgave

* Meer zorg nodig na coronacrisis: onderzoek I&O Research onder ambtenaren en cliënten
* Kwetsbaren bij gemeenten niet beter af
* Essay: Maatwerk als moraal
* Gemeenten soms te lief: visitatiecommissie constateert gebrek aan grip
* Op zoek naar toekomstige schuldenaars: nieuwe wet benadrukt vroegsignalering
* Opinie: Het vermaledijde abonnementstarief: volledig compenseren of schrappen
 

Whitepaper Aanvragen

Aanhef