Alle whitepapers

Special sociaal: het kan, zal en moet anders

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van taken in het sociaal domein. Nog steeds is die decentralisatie niet ‘af’. De jeugdzorg kampt met lange wachtlijsten, er wordt (te) veel een beroep gedaan op de Wet maatschappelijke ondersteuning en het aan werk helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vlot niet echt. Wat kan er op de terreinen jeugd, werk en zorg anders en beter?

In deze special:

* Banen zonder drempels
* Wachtlijsten jeugdzorg kunnen korter
* Niet elke fout is fraude
 

Whitepaper aanvragen

Aanhef