Alle whitepapers

Special Sociaal

De decentralisatie richting gemeenten van drie grote taken op sociaal terrein is on hold gezet. Premier Rutte bezweert dat van uitstel geen afstel komt. Divosa-voorzitter René Paas spoort gemeenten daarom aan vooral door te gaan met de voorbereidingen. Dat doen ze, maar op een lager pitje. Duidelijk is dat gemeenten blijven samenwerken. Voorlopig sneuvelt ook het landelijk experiment met loondispensatie. Pilotgemeenten zijn sceptisch over de werking van het instrument.

Inhoudsopgave

Eigen kracht van burgers versterken

Niet remmen, maar gassen: interview met René Paas, voorzitter van Divosa

Vliegwiel voor samenwerking

Einde subsidie, einde dienstverband

Whitepaper aanvragen

Aanhef