Alle whitepapers

Special Energietransitie: Groen beleid is vooral gokken

Duurzaamheid was het buzzwoord in de collegeakkoorden van 2018. Maar de programmatische aanpak die veel gemeenten inzetten, laat zich moeilijk vertalen in harde cijfers. Ook de met aardgasvrije wijken pionierende gemeenten worstelen ermee. Ambitie staat centraal in plaats van aantallen gasvrije huizen. Intussen werkt de gemeente Ommen ondanks corona stug door aan de Transitievisie Warmte.

Inhoudsopgave

* Op de tast richting het groene doel: onderzoek duurzaamheidbeleid gemeenten

* De lastige weg naar aardgasvrij: ervaringen van drie pionierende gemeenten

* Vinkenbuurt wijst alvast goede weg: Ommense burgers voorop bij energietransitie

Whitepaper aanvragen

Aanhef