Alle whitepapers

Compensatie sociale woningbouw

De Omgevingswet kent een regeling waardoor gemeenten financiële bijdragen kunnen verkrijgen voor locaties waar tekorten op sociale woningbouw worden gecompenseerd. Evert Jan van Baardewijk en Martien Urlings behandelen in dit document vooral de context van het werken met compensatie en behandelen een rekenvoorbeeld. Daarbij gaan zij uit van de publiekrechtelijke route van kostenverhaal en financiële bijdrage.

Download hier deel 1. In een volgend deel zullen de auteurs beschrijven hoe met compensatie kan worden omgegaan in de privaatrechtelijke route.

Whitepaper aanvragen

Aanhef