Alle whitepapers

Snel en efficiënt gegevens lakken bij Wob-verzoeken

Aflakken, weglakken, witlakken, zwartlakken, voorlakken, lakken, anonimiseren, redacten, black-linen, allemaal termen die gebruikt worden binnen de Wob (Wet openbaarheid van bestuur) om informatie weg te laten uit documenten. In dit document zal ik hiervoor de term lakken gebruiken.

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt de openbaarheid van bestuur in Nederland en verplicht de overheid tot het verstrekken van informatie als daartoe een verzoek wordt gedaan door betrokken burgers, journalisten, advocaten of belangengroepen. Maar niet alles hoeft te worden geopenbaard. Zo is er de geheimhoudingsplicht die stelt dat je geen vertrouwelijke bestuurlijke informatie aan derden hoeft te verstrekken als daar zwaarwegende redenen voor zijn. En natuurlijk mogen ook persoonsgegevens niet geopenbaard worden: geen burger wil in een Wob-document zijn 06-nummer, BSN-nummer, adres of bankrekening terugzien.

Overheden zijn volgens de weigeringsgronden uit de Wob verplicht om in documenten die via een Wob-verzoek worden opgevraagd bepaalde gegevens te lakken. Het gaat om onder andere (bijzondere) persoonsgegevens, staats- en bedrijfsgeheimen en persoonlijke beleidsopvattingen.

De juiste balans vinden tussen openbaarheid en vertrouwelijkheid is een belangrijke opgave bij Wob-verzoeken. De beoordeling voor het wel of niet lakken is soms duidelijk, maar is ook afhankelijk van de training en kennis van de beoordelaar. Zonder gebruik van de juiste tools, is aflakken één van de meest tijdrovende klussen in het Wob-proces en wanneer er bij het aflakken fouten worden gemaakt, heeft dit vaak grote gevolgen.

Inhoudsopgave

Waarom lakken?
Kosten- en tijdbesparing
Foutje, bedankt
Inzetten voor software om te lakken
Adobe Acrobat of ZyLAB ONE
Weigeringsgronden
Waarom lakken met ZyLAB ONE?
Opmaken
Met de hand lakken
Automatisch lakken met zoekopdrachten
Automatisch lakken met reguliere patronen/expressies
Automatisch lakken met text-mining
Lakstandaarden
Versiebeheer
Conclusie
Annex: ZyLAB vs. Adobe

Whitepaper Aanvragen

Aanhef