Alle whitepapers

Smart mobility nu al klaar voor de toekomst

Veel Nederlandse gemeenten zien de mogelijkheden die smart mobility biedt om te werken aan een bereikbare, leefbare stad. Dit blijkt uit onderzoek dat Binnenlands Bestuur in opdracht van Royal HaskoningDHV uitvoerde onder meer dan driehonderd Nederlandse gemeenten. Gemeenten hebben wel last van koudwatervrees bij het implementeren van smart mobility-oplossingen. Dat is jammer en onnodig: smart mobility is een haalbare en betaalbare manier om mobiliteit te stroomlijnen waardoor stedelijke én landelijke gebieden ook in de toekomst bereikbaar blijven.

Inhoudsopgave

Smart mobility nu al klaar voor de toekomst
Bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid
Integraliteit
Verkeersdoorstroming
Beter verkeersmanagement
Acceptatie en draagvlak
Intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI's)
Minder uitstoot
Optimalisering van investeringen in infrastructuur
Integraal verkeersnetwerk

Whitepaper aanvragen

Aanhef