Alle whitepapers

Shopliften. In vier stappen naar een levendig en aantrekkelijk centrumgebied

'Shopliften' is een methode die gemeenten, eigenaren en ontwikkelaars ondersteunt bij het oplossen van structurele leegstand in (winkel)centrumgebieden. Letterlijk vertaald betekent Shopliften 'winkeldiefstal'.

Het achterliggende idee is dan ook om winkel vierkante meters weg te nemen ('te stelen') en te transformeren naar functies die bijdragen aan de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van het (winkel)centrumgebied.

De basisgedachte hierin is om de kosten voor de transformatie te dekken uit de opbrengsten van andere functies, zoals bijvoorbeeld woningen en/of cultureel-maatschappelijke voorzieningen.

bbn heeft hiertoe een haalbaarheidsscan voor winkelcentra ontwikkelt, waarbij jij als klant zelf aan de knoppen kunt draaien. Zelf bepaal je hoeveel winkel vierkante meters je wegneemt en wat hier weer voor in de plaats komt. De scan toont de haalbaarheid van het programma en biedt de mogelijkheid snel varianten door te rekenen.

Inhoudsopgave

1. Wat is Shopliften?
2. Wat staat er in deze whitepaper?
3. Winkelstand van zaken
4. Stappenplan op hoofdlijnen
5. Stap 1 Collecting the dots
6. Stap 2 Out of the box
7. Stap 3 Eyes on the ball
8. Stap 4 Uitwerken lumineuze concept
9. Nieuwsgierig?

Whitepaper aanvragen

Aanhef