Alle whitepapers

Schoon wagenpark vraagt om méér naast 'stekkersubsidie'

Milieu en klimaat zijn gebaat bij doelgerichtere autobelastingen voor het gehele wagenpark 


De Autobelastingen zijn niet alleen een bron van inkomsten voor de schatkist; ze worden ook ingezet om de milieugevolgen van het wegverkeer terug te dringen. Ze hebben eraan bijgedragen dat Nederland jarenlang koploper was in de verkoop van schone en zuinige nieuwe auto’s. De potentiële vergroening van het Nederlands wagenpark is echter deels onbenut gebleven. Onder invloed van de Autobelastingen is er een mismatch op de voor vergroening belangrijke tweedehandsmarkt ontstaan: jonge, veelal via het belastingstelsel gesubsidieerde schone en zuinige auto’s verdwijnen naar het buitenland, omdat ze niet aantrekkelijk zijn voor een tweede Nederlandse eigenaar (te duur). Deze ontwikkelingen hangen mogelijk ook samen met beleid in het buitenland voor klimaat en milieu, zoals dieselbans en milieuvignetten. Dit beleid heeft een dempend effect op de markwaarde van vieze en onzuinige auto's waardoor het voor Nederlandse kopers fiscaal aantrekkelijk kan zijn om een auto te importeren.

TNO heeft een uitgebreid trackrecord op het gebied van verkeersemissieonderzoek en analyseert de milieugevolgen van het Nederlands autobelastingstelsel al jaren. Dit whitepaper is bedoeld om op basis van deze extensieve kennisbasis een waardevolle, feitelijke bijdrage te leveren aan de lopende discussie over aanpassingen van de Autobelastingen. Het uitgangspunt is om de doeltreffendheid en doelmatigheid ervan te vergroten.

Benieuwd? Download het whitepaper. 

Whitepaper aanvragen

Aanhef