Alle whitepapers

Samen tegen ondermijning

Het thema ondermijning is in opmars. Het is een veelbesproken onderwerp in de wandelgangen bij politie, gemeenten, afvalverwerkingsbedrijven, omgevingsdiensten, UWV en de Belastingdienst.

Regelmatig lezen we nieuwsberichten over kwesties als drugsdumpingen in de natuur, het oprollen van wietplantages en witwaspraktijken in de vastgoedsector. Ook kwesties als dubieuze bewoningen van vakantieparken, woonfraude bij woningbouwcorporaties en fraude met leveringen bij energiebedrijven komen veel voor. Burgemeesters en ambtenaren die hebben ingegrepen bij criminele activiteiten binnen hun gemeente worden zelfs bedreigd. Al deze vormen van ondermijnende criminaliteit hebben een grote impact op onze samenleving en het bedrijfsleven.

Gelukkig staat de aanpak van ondermijning inmiddels bij veel overheidsorganisaties op de werkagenda. Om het probleem van ondermijning ook daadwerkelijk succesvol aan te kunnen pakken, is samenwerking en een brede integrale blik noodzakelijk.

Daarom interviewden wij verschillende experts op het gebied van ondermijning. Hun visies op dit belangrijke onderwerp hebben we in deze whitepaper samengevoegd. Je leest wat ondermijning inhoudt, hoe overheidsorganisaties dit momenteel aanpakken in Nederland en welke uitdagingen de experts de komende jaren zien in de aanpak van ondermijning.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: Wat is ondermijning?
1.1. Definitie van ondermijning
1.2. Vormen van ondermijning
1.3. Waar vindt ondermijning plaats?
1.4. Hoe komt ondermijning tot stand?
Hoofdstuk 2: Huidige situatie in Nederland
2.1 Hoe wordt ondermijning aangepakt?
2.2 Wie is verantwoordelijk voor de aanpak van ondermijning?
2.3 Waar lopen organisaties tegenaan in de strijd tegen ondermijning?
Hoofdstuk 3: Overheidsplannen voor de aanpak van ondermijning
3.1 De aanpak van Grapperhaus: oprollen, afpakken en voorkomen
3.2 Budget
3.3 Ondermijningswetgeving
Hoofdstuk 4: De uitdagingen voor de komende jaren
4.1 Awareness vergroten
4.2 Integraal samenwerken
4.3 Preventief handelen
4.4 Vernieuwend en innovatief blijven
Hoofdstuk 5: Samen in de strijd tegen ondermijning
5.1 Samen in gesprek: ProVak-Beraad Ondermijning
5.2 Onze opleidingen en trainingen over ondermijning

Whitepaper aanvragen

Aanhef