Alle whitepapers

SaaS & Security

Enige tijd geleden is Centric begonnen met de transitie van on-premises producten naar Software as a Service (SaaS). Het voornaamste doel dat hiermee wordt nagestreefd is het ontzorgen van de klant. Er hoeft niet meer geïnvesteerd te worden in infrastructuur, het is schaalbaar en een eigen technische beheerorganisatie is verleden tijd. Verder is het product toekomstbestendig, duurzaam en altijd vanaf verschillende locaties beschikbaar. Ideaal toch? Bovendien wordt een adequate informatiebeveiliging geborgd. Met de toenemende complexiteit van informatiebeveiliging en het groeiend aantal aanvallen een belangrijk aandachtspunt.

Om inkijk te geven in hoe de informatiebeveiliging is geregeld voor onze SaaS-producten is deze whitepaper opgesteld, waarin we de belangrijkste maatregelen benoemen die we hebben genomen.

Whitepaper aanvragen

Aanhef