Alle whitepapers

Ruim baan voor duurzamer beton

Resourced based engineering maakt duurzamere betonconstructies mogelijk die veilig en betaalbaar zijn


Zie je het voor je...

... dat je al vroeg in het ontwerpproces inzicht hebt in optimale scenario’s voor milieu-impact, constructieve veiligheid én kosten?

... dat je gebruikte betonelementen als uitgangspunt neemt voor je ontwerpoptimalisatie?

... dat je gezamenlijk transparante afwegingen maakt tussen ontwerpmogelijkheden en daar later in het proces naar terug kunt verwijzen?

In dit paper laten we zien hoe dat kan als je informatie over lokaal beschikbare, meer milieuvriendelijke grondstoffen centraal zet in het ontwerpproces: resource based engineering. Het doel van dit paper is om te laten zien dat er een nieuwe aanpak voorhanden is voor een duurzamere betonsector, een samenspel tussen data, materiaalmodellen en optimalisatie-software. We noemen dat samenspel Materiaalgedreven Multi-criteria Ontwerpoptimalisatie, MIMO.

De MIMO-aanpak kan initiatieven gaan ondersteunen die nu al door de sector worden ontwikkeld, zoals hergebruik van beton, nieuwe betonsoorten met minder cement, slanker construeren en demontabel bouwen. De basis is gelegd en van hieruit kunnen we met de sector samen aan de slag om de transitie te maken naar grootschalige resource based engineering. Zo geven we ruim baan aan duurzamer beton.

Meer weten? Lees verder. 

Whitepaper aanvragen

Aanhef