Alle whitepapers

Regionale Energie Strategieën

De afgelopen decennia zijn we geconfronteerd met een toenemende bezorgdheid over klimaatverandering en de noodzaak om de overgang te maken naar duurzame energiebronnen. Regionale Energie Strategieën spelen hierin een cruciale rol. Deze strategieën zijn gericht op het ontwikkelen en implementeren van maatregelen om de energievoorziening in specifieke regio’s te verduurzamen om zo toe te werken naar een duurzame toekomst. Regionale Energie Strategieën (RES) zijn plannen en samenwerkingsverbanden op regionaal niveau die in het leven zijn geroepen om de energietransitie in een bepaald gebied te bevorderen. Nederland kent 30 RES-regio’s waarin gezamenlijke plannen worden gemaakt om doelen op het gebied van duurzaamheid te behalen. Het grote doel van deze strategieën is om gezamenlijk, met de betrokken overheden, bedrijven, inwoners en maatschappelijke organisaties, een duurzame en klimaatneutrale energievoorziening te realiseren.

Regionale Energie Strategieën zijn essentieel om de overgang naar een duurzame energietoekomst in Nederland te versnellen. Datagebruik is hierbij cruciaal: je kunt geen gericht beleid maken wanneer je bijvoorbeeld niet weet welke mogelijkheden je als regio hebt om hernieuwbare energiebronnen te implementeren in je omgeving. Dit geldt zowel voor de financiële (hebben we geld en/of waar kunnen we dit halen?), de technische (welke hernieuwbare bronnen zijn geschikt voor onze regio?), de beleidsmatige (welke regelgeving bevordert of belemmert ons als regio?) als de sociale (welke impact heeft het op inwoners/ bedrijfsleven, hoe kunnen zij meedenken?) kant van maatregelen.

Whitepaper aanvragen

Aanhef