Alle whitepapers

Regionale Cultuurmonitor – Editie 2022

Het culturele leven in de 12 provincies


In welke provincie staan, omgerekend per inwoner, de meeste rijksmonumenten? Waar is filmbezoek populair en waar de bibliotheek? Hoe is het museumbezoek verdeeld over het land? Waar doen inwoners veel aan beeldende kunst of juist veel aan muziek? Welke data zijn er over vrijwilligerswerk bekend? Welke provincie geeft relatief het meeste geld uit aan cultuur? Het antwoord op deze en nog veel meer vragen is te vinden aan de hand van de verzamelde data uit de Regionale Cultuurmonitor, gemaakt door de Boekmanstichting en Atlas Research.

Met de Regionale Cultuurmonitor ontsluiten de Boekmanstichting en Atlas Research ruim 70 indicatoren over het culturele aanbod, participatie en geldstromen in elk van de 12 provincies. De monitor maakt het mogelijk provincies onderling te vergelijken, en laat zien waarin zij zich onderscheiden en waar kansen of uitdagingen liggen.

De Regionale Cultuurmonitor speelt in op de groeiende aandacht voor regionaal cultuurbeleid en kan voor verschillende doeleinden gebruikt worden. De data en analyses voeden regionaal en lokaal cultuurbeleid, maar vormen ook een feitelijke onderlaag voor actuele, landelijke vraagstukken als de spreiding van geldstromen en de beschikbaarheid van basisvoorzieningen als bibliotheken en cultuureducatie. De Regionale Cultuurmonitor maakt gebruik van landelijke verzamelde gegevens van (onder meer) het CBS en brancheorganisaties De verzamelde dataset achter de monitor maakt het voor het eerst mogelijk op één plek een grote hoeveelheid betrouwbare en overkoepelende cultuurdata op provinciaal niveau te vinden.

De Regionale Cultuurmonitor bestaat uit een digitale publicatie waarin de verzamelde data op verschillende manieren ontsloten worden. Elke provincie is met een afzonderlijk profiel vertegenwoordigd. Daarnaast zijn overkoepelende analyses geschreven over regionale spreiding in de domeinen Beeldende kunst, Cultuureducatie, Erfgoed, Film, Letteren en Podiumkunsten.

Contact

Nancy Blaker
Senior onderzoeker | blaker@atlasresearch.nl

Nadine van den Berg
Onderzoeker | vandenberg@atlasresearch.nl

Whitepaper aanvragen

Aanhef