Alle whitepapers

Vroegsignalering leefbaarheidsproblematiek

De Leefbaarometer is een instrument dat op een laag schaalniveau (100m x 100m grid) laat zien hoe het met de leefbaarheid in Nederland gaat. Atlas Research en In.Fact.Research hebben een vroegsignaleringsmethode ontwikkeld die gebieden in kaart brengt die nu nog ‘voldoende’ scoren, maar die een groot risico lopen om af te glijden naar een mindere leefbaarheidsscore, zoals ‘zwak’ of nog lager.

Het proces van vroegsignalering bestaat uit twee stappen:

  1. Selectie van ‘potentieel kwetsbare buurten’ o.b.v. de meting 2022. Dit zijn buurten die in de meting 2022 nog ‘voldoende’ scoren, maar waar de kans op verslechtering tussen 2022 en 2024 groot is (10 keer zo groot als in andere buurten).
  2. Risicoclassificatie van deelgebieden op laag schaalniveau (100m x 100m) binnen de potentieel kwetsbare buurten op basis van een statistisch vroegsignaleringsmodel.

Meer weten?

Download dan nu het onderzoeksrapport of neem direct contact op met Marten Middeldorp (Senior Onderzoeker en projectleider van de Leefbaarometer).

 

Whitepaper aanvragen

Aanhef