Alle whitepapers

Al sparrend naar digitale weerbaarheid

Hoe competitieve samenwerking leidt tot een digitaal weerbaarder organisatie


Hackers loslaten op het netwerk: een bekende manier om de beveiliging van uw IT-omgeving te testen. Maar leidt dit daadwerkelijk tot verbeteringen of belanden hun rapportages onder in een la? Purple Teaming is een nieuw concept binnen het aanbod van digitale weerbaarheidstesten en is gebaseerd op samenwerking en communicatie tussen hackers en verdedigers met lerend vermogen als doel. Een digitale sparringsessie onder reële aanvalsscenario’s.

In dit whitepaper leert u hoe het werkt en of het een match is voor uw onderzoeksvraag.

Whitepaper aanvragen

Aanhef