Alle whitepapers

Praktijkvoorbeeld: procesverbetering, maar eerst de basis op orde

Door de 'Basis op Orde' te brengen en hiermee 'In Control' te zijn over bedrijfsprocessen, wordt het fundament gelegd voor procesverbetering en neemt de efficiency van de gehele organisatie toe.

Deze Case Study laat zien hoe John Machtel dit als procesadviseur voor Omgevingsdienst Noord-Holland Noord heeft opgepakt. De introductie van procesmanagement en het uitvoeren van verbetertrajecten heeft geleid tot meer duidelijkheid, efficiëntie en samenwerking binnen de organisatie.

Whitepaper aanvragen

Aanhef