Alle whitepapers

Procesmanagement vereenvoudigt de invoering van de nieuwe Omgevingswet

Alle lokale overheden zijn druk met de voorbereidingen om vanaf 1 januari 2024, de datum waarop de nieuwe Omgevingswet van kracht wordt, klaar te zijn om deze belangrijke en grote wetswijziging uit te kunnen gaan voeren.

Die voorbereiding bestaat, naast inrichting van nieuwe systemen, ook vooral uit het bespreken en beschrijven van hoe er gewerkt moet worden binnen de kaders van de nieuwe wet. Procesmanagement speelt daarbij een belangrijke rol. Lees in dit whitepaper waarom en hoe dat ook in jouw organisatie van toepassing kan zijn.

Whitepaper aanvragen

Aanhef