Alle whitepapers

Pijlers voor nieuw jeugdbeleid

Ondanks dat het met de Nederlandse jeugd goed gaat, groeit het gebruik van de gespecialiseerde zorg in ons land onrustbarend. Daarom moet volgens het kabinet de jeugdzorg op de schop. Het fundament onder het huidige stelsel van jeugdzorg is het in de huidige wet verankerde Recht op Jeugdzorg. Het Nederlands Jeugdinstituut vraagt zich af of in plaats van het recht op jeugdzorg het accent niet veel meer moet komen te liggen op de plicht om een goede opvoeding te bieden aan jeugdigen. Het Nederlands Jeugdinstituut vindt dan ook dat de reorganisatie van het jeugdstelsel op twee pijlers moet berusten. De eerste pijler betreft de verbetering van de pedagogische kwaliteit van de leefomgeving van kinderen en jongeren.

Inhoudsopgave

Een gelukkige jeugd die niettemin zorgen baart

Van individueel recht op jeugdzorg naar plicht tot goed opvoeden

De ambities van het Nederlands Jeugdinstituut:

1. Nadruk op gewone, positieve ontwikkeling

2. Ontwikkeling en opvoeding ondersteunen

3. Versterken van ondersteuning

4. Als de opvoeding moet worden overgenomen

5. Effectief werken

6. Kwesties voor nadere uitwerking

Whitepaper aanvragen

Aanhef