Alle whitepapers

Outlook Grondexploitaties 2023

In deze Outlook vindt u onze inschatting van de kosten- en opbrengstenparameters van grondexploitaties voor de komende jaren. De Outlook is gebaseerd op onze expertise en praktijkervaring, gecombineerd met de jaarcijfers en prognoses van toonaangevende instanties. Daarmee hebben wij de ontwikkeling van de parameters voor 2023 en verder in beeld gebracht. Naast de standaard parameters die u van ons gewend bent, behandelen wij ook de bruto aanvangsrendementen van commercieel- en woonvastgoed.

De parameters zijn een belangrijk onderdeel van de grondexploitatie en hebben veel invloed op het resultaat. Deze Outlook vormt een betrouwbare basis, maar het opstellen van grondexploitaties blijft maatwerk. Wij adviseren en ondersteunen u graag bij planeconomische werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij het opstellen van grondexploitaties, het opstellen van exploitatieplannen of het actualiseren van het grondprijzenbeleid.

Whitepaper aanvragen

Aanhef